Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúske združenie AISÖ nás dnes informovalo o zmenách dodatočných zákazov jázd v Rakúsku. Z dôvodu neskorého dodania údajov sú v časopise Kilometer uvedené nesprávne údaje, a preto by sme radi upozornili dopravcov, aby sa v prípade dodatočných zákazov jázd v Rakúsku riadili podľa informácií, ktoré sú uvedené nižšie. Zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov ostali nezmenené.
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Typ vozidla
Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5
Zákazy jázd
- 30. marec od 16.00 h. do 22.00 h.
- 31. marec od 11.00 h. do 15.00 h.
- 25. apríl od 11.00 h. do 22.00 h.
Oblasť
A12 a A13 – ak je cieľovou krajinou Taliansko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Talianska

Typ vozidla
Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5
Zákazy jázd
- 30. marec od 00.00 h. do 22.00 h.
Oblasť
A12 a A13 – ak je cieľovou krajinou Nemecko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Nemecka
 
Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť oficiálny dokument: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_II_50/BGBLA_2018_II_50.pdfsig


Posledná aktualizácia: 29. 03. 2018