Predkladanie predbežných informácií colným orgánom Bieloruska

Predkladanie predbežných informácií colným orgánom Bieloruska

Podľa informácií zverejnených na webovej stránke Štátneho colného výboru Bieloruskej republiky a Beltamožservisu (agentúra založená Štátnym colným výborom Bieloruskej republiky), bude od 10. apríla 2018 zrušený bezplatný portál EPI na predkladanie predbežných informácií colným orgánom Bieloruska.

Po tomto dátume bude možné predkladať predbežné informácie colným orgánom Bieloruska nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezplatnou aplikáciou IRU TIR EPD pre prepravy v režime TIR;
  • prostredníctvom softvéru Beltamožservisu „e-Deklarant“ – platená aplikácia určená iba pre rezidentov Bieloruskej republiky;
  • prostredníctvom portálu Národného centra elektronických služieb – platená aplikácia určená iba pre rezidentov Bieloruskej republiky;
  • využitím služieb colných zástupcov Bieloruskej republiky – platená služba pre rezidentov aj nerezidentov Bieloruskej republiky.

V prípade prepráv na podklade karnetov TIR odporúčame zasielať predbežné informácie pomocou bezplatnej aplikácie IRU TIR EPD.


Zdroj: ASMAP

Posledná aktualizácia: 05. 04. 2018