Preukazovanie pôvodu pri vývoze tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR

Preukazovanie pôvodu pri vývoze tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR

Vo februári 2018 zaviedlo Turecko pre niektoré druhy tovarov opatrenie vo forme dodatočných dovozných ciel.

Z dôvodu, aby tieto dodatočné colné sadzby neboli aplikované na tovary pochádzajúce z krajín EÚ a Turecka, ktoré sú dovážané v rámci colnej únie EÚ – TR a sprevádzané osvedčením A.TR, musí byť pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu v Turecku predložené okrem osvedčenia A.TR aj tzv. „Vyhlásenie vývozcu“ potvrdzujúce pôvod tovaru. Preukázanie pôvodu tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR by malo byť u každej zásielky, ktorého sa  opatrenie zavedené Tureckom týka, teda uplatnenie dodatočných colných sadzieb v prípade nepredloženia alebo nepreukázania pôvodu tovaru.

Doklad A.TR možno využiť v povoľovacom konaní v Turecku aj na preukázanie, že sa nejedná o treťoštátnu prepravu v prípadoch, keď sa nakladá na území Slovenskej republiky, ale odosielateľ tu nemá sídlo.

Vzor vyhlásenia podľa tureckej legislatívy


Posledná aktualizácia: 10. 05. 2018