Schéma minimálnej pomoci pre oblasť autobusovej dopravy

Schéma minimálnej pomoci pre oblasť autobusovej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na kompenzáciu poklesu tržieb pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy – pomoc de minimis.

Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy, ktorí počas sledovaného obdobia zaznamenali pokles tržieb z výkonu relevantnej činnosti rovný alebo vyšší ako 30 %. 

Prevádzkovatelia príležitostnej dopravy budú môcť žiadať o finančný príspevok za obdobie január až máj 2021. Referenčným (porovnávacím obdobím) sú v tomto prípade január až marec 2020 a apríl a máj 2019.

Prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy môžu žiadať za obdobie dvoch mesiacov - apríl a máj 2021. Referenčným (porovnávacím obdobím) sú v tomto prípade apríl a máj 2019.

Základná sadzba na autobus sa odvíja od kategórie autobusu (M2 alebo M3) a od emisnej triedy vozidla.

Výpočet výšky príspevku na technickú základňu - sadzby

Euro norma autobusu

Sadzba MDV SR vozidlo/mesiac

Kategória M2

Kategória M3

EURO 1

500 €

1 000 €

EURO 2

600 €

1 200 €

EURO 3

700 €

1 400 €

EURO 4

850 €

1 700 €

EURO 5

1 000 €

2 000 €

EURO 6

1 200 €

2 400 €

 

Maximálna výška finančného príspevku sa určí ako nižšia z hodnôt  ,,Maximálna možná výška príspevku na technickú základňu“ a ,, Kompenzácia tržieb“ – ktorá nepresiahne 80 % poklesu tržieb v sledovanom období.

Upozorňujeme, že súčet čerpaných príspevkov žiadateľa zo všetkých schém minimálnej pomoci (de minimis) nesmie presiahnuť sumu 200 000 € za posledné 3 fiškálne roky. Príspevok na zachovanie zamestnanosti (Prvá pomoc a Pomoc plus) sa do schémy minimálnej pomoci (de minimis) nezapočítava.  Na overenie výšky poskytnutej pomoci za predchádzajúce obdobie je možné zistiť na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky TU (bod č. 21).

Formulár na vyplnenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je možné nájsť TU

Dátum uzavretia výzvy je  23. novembra 2021 avšak ministerstvo prisľúbilo predĺženie výzvy do konca roku 2021.

Bližšie informácie nájdete TU.

Pre potreby tejto pomoci boli zriadené kontaktné body:

Infolinka ČESMAD Slovakia: +421 903 467 848
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: + 421 2 5949 4365
e-mailová adresa:  ocd@mindop.sk


Zdroj: MDaV

Posledná aktualizácia: 10. 11. 2021