Dotazník IRU k nedostatku vodičov

Dotazník IRU k nedostatku vodičov

Z dôvodu globálneho problému s nedostatkom vodičov v cestnej doprave vykonáva Medzinárodné únia cestnej dopravy IRU každoročný prieskum, ktorým sleduje rozsah nedostatku vodičov, skúma hlavné príčiny a identifikuje riešenia.

Vaše údaje sú pre získanie spoľahlivých údajov o našom odvetví rozhodujúce. Spoločne môžeme získať poznatky založené na údajoch a prinútiť orgány, aby podnikli odvážne kroky pri riešení nedostatku vodičov. Preto vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý bude otvorený do 15. marca 2023.

Dotazník je možné nájsť tu: https://www.research.net/r/DRIVERSHORTAGE2023?lang=cs

Výsledky prieskumu sú prístupné aj národným združeniam na svoju obhajobu a lobistické aktivity na národnej úrovni.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 20. 02. 2023