Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 17. novembra 2023.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme, že na 1. novembra 2023 výnimka udelená nebola, a preto budú zákazy jázd počas tohto sviatku v platnosti v štandardnom režime od 0.00 h do 22.00 h.


Zdroj: PPZ

Posledná aktualizácia: 30. 10. 2023