Zástupca vo Francúzsku pre vodičov menších vozidiel

Zástupca vo Francúzsku pre vodičov menších vozidiel

Vysielanie vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou od 2,5 t do 3,5 t a vozidiel, prepravujúcich cestujúcich s menej ako 9 sedadlami, nie je vo Francúzsku upravené ustanoveniami smernice o vysielaní vodičov v cestnej doprave 2020/1057, ale vzťahujú sa na nich ustanovenia tzv. zákona o minimálnej mzde Loi Macron".

Spoločnosti, ktoré vodičov vysielajú, musia ohlásiť vyslanie do systému SIPSI:

  • pred začiatkom prvej dopravnej operácie, ktorá podlieha podmienkam vyslania;
  • vyslaný vodič musí mať vo vozidle kópiu vyhlásenia o vyslaní zo systému SIPSI a pracovnú zmluvu;
  • ďalšiu kópiu vyhlásenia o vyslaní musí mať k dispozícii zástupca vo Francúzsku.

Vo vyhlásení je potrebné určiť aj zástupcu na území Francúzska, ktorý je zodpovedný za kontakt s kontrolnými orgánmi behom obdobia vyslania a 18 mesiacov po jeho ukončení.

Združenie ČESMAD Slovakia v minulosti poskytovalo pre členov zástupcu na území Francúzska, ale vzhľadom na to, že dopravcovia, ktorí prevádzkujú vozidlá nad 3,5 t, už nie sú povinní disponovať týmto zástupcom, táto služba sa ukončila.

Viac dopravcov, ktorí prevádzkujú menšie vozidlá, sa na nás obrátili so žiadosťou o opätovné obnovenie služby zástupcu vo Francúzsku, a preto realizujeme prieskum, kde chceme zistiť dopyt po službe. V prípade, že máte záujem o službu, vyplňte prieskum, ktorý nájdete na odkaze nižšie.

Dotazník: https://forms.office.com/e/ChSY5H6akY?origin=lprLink

 


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 22. 02. 2024