Kartel výrobcov vozidiel

Kartel výrobcov vozidiel

Európska Komisia 19. júla 2016 rozhodla, že spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN, VOLVO, Renault a neskôr Scania sa dopustili kartelovej dohody pri stanovovaní predajných cien nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 6 t predávaných v rokoch 1997 až 2011. Tým predmetné spoločnosti spôsobili svojim zákazníkom obrovské finančné škody, pretože skutočná hodnota vozidla bola kartelovo navýšená.
 
Spoločnosť Scania podala voči rozhodnutiu Európskej Komisie odvolanie, ktoré bolo 1. februára 2024 Európskym súdnym dvorom zamietnuté. Táto skutočnosť predstavuje pre dopravcov, ktorí neuplatnili svoje nároky na náhradu škody spôsobenej kartelovou dohodou za vozidlá kúpené v období kartelovej dohody ako aj po nej – t.j. 1997 až 2016 poslednú možnosť na ich uplatnenie. Upozorňujeme, že možnosť uplatniť si nároky sa bude týkať všetkých značiek, uvedených v prvom odseku.  
 
Za účelom zistenia záujmu zapojenia sa do pripravovanej žaloby by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Odkaz na dotazník: https://forms.office.com/e/rbjirjXhq6?origin=lprLink


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 09. 04. 2024