Obmedzenie dopravy počas doby konania OH v Paríži

Obmedzenie dopravy počas doby konania OH v Paríži

Počas konania OH v Paríži budú okolo každého stanovišťa zavedené bezpečnostné zóny, v ktorých budú platné obmedzenia pre cestnú dopravu. Bezpečnostné zóny sú rozdelené nasledovne:

Šedé zóny – oblasť protiteroristickej ochrany (SILT)

Táto zóna bude aktívna nepretržite 8 dní pred zahájením OH. Vstup vozidiel do tejto oblasti je zakázaný s výnimkou ojedinelých prípadov po získaní digitálneho preukazu. Od 13.00 h 26. júla 2024 nebude povolená premávka vozidiel s výnimkou bezpečnostných a záchranných zložiek a mimoriadnych udalostí. Platforma na získanie digitálneho preukazu (QR kódu) bude sprístupnená od 10. mája 2024.

Červené zóny – oblasť so zákazom vjazdu vozidiel

Červené zóny sa budú nachádzať pozdĺž rieky Seine. Aj táto zóna bude aktívna 8 dní pred začiatkom OH, pričom vstup vozidiel bude zakázaný až na ojedinelé výnimky. Pre vstup do červenej zóny nie je možné získať digitálny preukaz, ale bude podmienený predložením dokumentov na kontrolných stanovištiach. Od 13.00 h 26. júla 2024 nebude povolená premávka vozidiel s výnimkou bezpečnostných a záchranných zložiek.

Modré zóny – oblasť regulovanej cestnej dopravy

V týchto oblastiach bude povolená jazda autobusom a nákladným vozidlám (s výnimkou nebezpečného tovaru, ktorý nie je naliehavý), pričom vstup je potrebné zdôvodniť, napr. doručovanie tovaru, výkon opravy či sťahovanie. Pre vstup do modrej zóny nebude potrebná registrácia ani výnimka. Akýkoľvek legitímny dôkaz (napríklad adresa) bude akceptovaný pri kontrole.

Ochranné zóny

Tieto zóny budú aktívne denne v mieste konania hier a to 2.5 h pred začiatkom prvej udalosti a budú zrušené hodinu po skončení poslednej udalosti dňa. V tejto zóne je zakázaná jazda autobusov, pričom pre vstup nákladných vozidiel je potrebná registrácia v aplikácii Policajnej prefektúry na získanie výnimky. Po vydaní výnimky bude povolená jazda nákladným vozidlám vo vopred stanovených časoch.

Pre viac informácií kliknite TU.

OH.png

Na uľahčenie plánovanie premávky počas OH je k dispozícii platforma JOPtimiz a ponúka 4 nástroje:

  • Visualiz: Interaktívna mapa Île-de-France, ktorá označuje bezpečnostné hranice v závislosti od udalostí, ako aj vyhradené pruhy a oblasti určené na doručenie.
  • CirQliz: QR kód umožňujúci uľahčenie kontrol pri vstupe do modrých zón. Bez QR kódu je vstup do modrých zón podmienený na papierových dokladoch. Platforma umožňujúca prístup k červeným zónam budú k dispozícií neskôr.

Aktualizácia 28.5. 2024: dopravcovia si teraz môžu vyžiadať QR kód svojho vozidla pre modrú zónu.

  • Itinériz (plánovač trasy): dostupný od 15. júna;
  • Numériz: registrácia na prístup do oblasti dodania – dostupný od 15. júna.

Okrem toho budú k dispozícii webináre s návodmi ako používať uvedené nástroje – odkaz na pripojenie.

Odkazy s ďalšími informáciami:

Prihlásenie k odberu aktuálnych správ o dopravných obmedzeniach počas OH je možné TU


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 02. 05. 2024