Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú podľa čl. 12 až 22 Nariadenia GDPR stanovené práva, ktoré Česmad Slovakia v plnej miere rešpektuje. Taktiež má v interných politikách stanovené postupy na vybavovanie požiadaviek pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb môžete podať poštou na oficiálnu adresu Česmad Slovakia, alebo elektronicky kontaktovaním osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov.

Formuláre žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb nájdete nasledovne:

 • Žiadosť aby sa na mňa nevzťahovalo individualizované rozhodovanie
  word2.jpg
 • Žiadosť na opravu osobných údajov
  word2.jpg
 • Žiadosť na prenosnosť osobných údajov
  word2.jpg
 • Žiadosť na prístup k osobným údajom
  word2.jpg
 • Žiadosť namietať spracúvanie osobných údajov
  word2.jpg
 • Žiadosť o výmaz osobných údajov
  word2.jpg

 

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023