K aplikácii IRU NCTS TIR pristúpilo Fínsko

Partnerstvo medzi fínskou colnousprávou, fínskym záručným združením a IRU prináša plodné výsledky.

 

IRUs potešením oznamuje svojim členským združeniam, že od 20. januára 2009 držitelia karnetov TIRmôžu použiť aplikáciu IRU TIR-EPD (NCTS TIR) na predloženie elektronickýchpredbežných vyhlásení TIR na colné úrady odoslania/vstupu do EÚ vo Fínsku. Preúčely identifikácie elektronického predbežného vyhlásenia TIR by mali držiteliaTIR označiť pre fínske colné úrady iba príslušné číslo karnetu TIR.

 

IRUpokračuje vo svojich snahách, v spolupráci s členskými združeniamia národnými colnými správami, na rozšírení pokrytia aplikácie IRU TIR-EPD (NCTSTIR) v čo najväčšom počte krajín EÚ. Členské záručné združenia budú riadneinformované o začlenení nových krajín do aplikácie akonáhle sa prístupuskutoční.

 

AplikáciaIRU TIR-EPD (NCTS TIR) môže byť použitá na predloženie elektronickýchpredbežných vyhlásení:

 

-         na colných úradoch odoslania z EÚ, ktoré sa nachádzajú na území:

-      Českejrepubliky, Estónska, Fínska, Maďarska, Poľska a Slovenska;

 

              -     na colných úradoch vstupu do EÚ cez:

-      Estónsko,Fínsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.


Zdroj: IRU, ECB

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020