Litva, Lotyšsko: Prístup do aplikácie IRU TIR-EPD

Elektronické predbežné vyhlásenie IRU TIR-EPD  je od 19. júla 2010 funkčné aj v Litve a  Lotyšsku 

Vďaka úspešnej spolupráci s litovskými a lotyšskými colnicami je IRU TIR-EPD funkčné od 19. júla 2010 aj v Litve a Lotyšsku, čo umožní držiteľom karnetov TIR elektronicky zapisovať údaje TIR pre litovské a lotyšské colné úrady bezplatne, a to v prípade:

 • prepráv TIR vstupujúcich na územie EÚ cez litovské vonkajšie hranice a cez lotyšské vonkajšie hranice;
 • prepráv TIR začínajúcich v Litve a Lotyšsku.

Aplikácia IRU TIR-EPD je prístupná cez nasledujúci link: www.tirepd.org

Aplikácia IRU TIR-EPD umožňuje prenos elektronických predbežných vyhlásení colným orgánom do 11 členských štátov EÚ:

 • Litvy                  od 19. júla 2010
 • Lotyšska          od 19. júla 2010
 • Rumunska      
 • Bulharska
 • Slovinska  
 • Českej republiky
 • Estónska
 • Fínska
 • Maďarska
 • Poľska
 • Slovenska

Prepojenie aplikácie IRU TIR-EPD je v súčasnosti k dispozícii v nasledujúcich 15 jazykoch:

 • bulharskom
 • poľskom
 • rumunskom
 • ruskom
 • slovenskom
 • tureckom
 • českom
 • anglickom
 • fínskom
 • francúzskom
 • nemeckom
 • chorvátskom
 • srbskom
 • lotyšskom
 • litovskom

Teraz, keď sú už Litva aj Lotyšsko včlenené do systému IRU TIR-EPD, dosiahlo IRU svoj prvý cieľ, ktorým je poskytnúť držiteľom karnetov TIR bezplatný prístup na podávanie elektronického vyhlásenia TIR vo všetkých členských štátoch EÚ umiestnených na vonkajších pevninských hraniciach EÚ.

V súčasnosti IRU intenzívne pracuje v partnerstve so svojimi národnými združeniami a colnými orgánmi Bieloruska, Francúzska, Grécka, Talianska, Holandska, Nemecka, Srbska, Ukrajiny a Turecka na umožnení bezplatného podania elektronických predbežných vyhlásení  do týchto krajín.

IRU a jeho zainteresované národné združenia taktiež pracujú s colnými orgánmi Kazachstanu, Uzbekistanu a Kirgizska na dosiahnutie spoločného cieľa.

 


Zdroj: IRU, ECB

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020