Poplatky za používanie cestnej siete, osobna doprava

Poplatky pre autobusy využívajúce moldavské cesty:

Autobus Poplatok
za vjazd do krajiny za tranzit cez krajinu
Minivyn a autobus s kapacitou až 9 miest na sedenie 6 € 10 €
10 až 16 sedadiel 8 € 14 €
17 až 24 sedadiel 10 € 16 €
25 až 40 sedadiel 12 € 18 €
viac ako 40 sedadiel 16 € 20 €
Prívesy pre minivany 10 € 12 €
Prívesy pre autobusy 12 € 15 €

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020