Poľsko: Prerušenie fungovania systému IRU TIR EPD

Poľské colné orgány oznámili, že vzhľadom k aktualizácii ich elektronického systému budú služby pre zasielanie elektronických vyhlásení dočasne prerušené v sobotu, dňa 14. 11. 2009 od 06:00 do 14:00 stredoeúropskeho času.

Z tohto dôvodu nebudú počas uvedeného času spracovávané elektronické predbežné vyhlásenia zasielané do Poľska cez aplikáciu IRU TIR EPD.

Normálny chod bude obnovený po ukončení prerušenia.

 

Bližšie informácie: colný úsek združenia, tel. kontakt: 02/55410414, 15


Zdroj: IRU, ECB

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020