Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 14. februára 2021) – Od nedele 14. februára aj profesionálni vodiči, ktorí boli v posledných 10-tich dňoch na Slovensku, Česku alebo Tirolsku a budú vstupovať do Nemecka alebo len cez túto krajinu tranzitujú, potrebujú byť v Nemecku registrovaní a mať pri sebe negatívny test na COVID-19 nie starší ako 48 h.

Napriek tomu, že združenie ČESMAD Slovakia nespochybňuje protiepidemiologické opatrenia prijímané jednotlivými štátmi, testovanie vodičov medzinárodnej dopravy považuje za ťažko vykonávateľné. Je sklamané, že o takomto zásadnom kroku sa v Berlíne rozhodlo iba 12. februára, čo vytvára prakticky neriešiteľné situácie pre slovenských i iných dopravcov, ktorých vozidlá s vodičmi sú rozptýlené po celej Európe a doteraz negatívny test pri sebe mať nemuseli. Následne 13. februára Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky prijalo opatrenie, ktorým na svoje územie povoľuje vstup iba tým vodičom kamiónov, ktorí idú do Nemecka a už pri vstupe do ČR majú negatívny test nie starší ako 36 h.

Združenie ČESMAD Slovakia za zrušenie tejto povinnosti alebo odloženie vysokého sankcionovania na prvé dni pre nevykonateľnosť povinnosti v mnohých prípadoch bojovalo okamžite od začiatku oznámenia. Oslovilo všetkých relevantných partnerov na Slovensku ako ministerstvo dopravy a výstavby, ministerstvo zahraničných vecí či ministerstvo hospodárstva v snahe o odvrátenie kolapsu dopravy s následným dopadom na slovenskú ekonomiku,“ uvádza I. viceprezident Pavol Piešťanský.

Slovensko podľa neho na základe podnetu dopravcov použilo všetky dostupné diplomatické kroky voči Berlínu i Bruselu a stále prebiehajú intenzívne vyjednávania, aj keď nemecká strana nechce ustúpiť od svojej požiadavky. Združenie ČESMAD Slovakia apeluje na dopravné firmy, aby od 14. februára do Nemecka alebo cez Nemecko nevykonávali prepravy bez negatívneho testu na COVID-19 vzhľadom na vysoké sankcie až do 15 000 eur, ktoré hrozia.

Už teraz vieme, že ide vo všeobecnosti o veľmi ťažko splniteľné opatrenie zo strany Nemecka, keďže európske krajiny nie sú pripravené na testovanie profesionálnych vodičov, ktorí sú na cestách so svojimi kamiónmi a majú problém ísť napríklad do centier miest,“ pokračuje I. viceprezident ČESMAD Slovakia. Tu však podľa združenia dopravcov chaos a komplikácie nekončia. Ak aj vodiči vstúpia do Nemecka a stihnú tak urobiť do 48 h od testu, čo môže byť z hľadiska logistiky prepráv termín na hrane, nemajú po starostiach. „Otvoria sa pre nich následne ďalšie problémy, ak sa budú vracať cez Nemecko na Slovensko v čase do 10 dní od vstupu do tejto krajiny. Pôvodný test už bude mať viac ako 48 h a napriek tomu, že vodiči neboli v krajine s mutáciou vírusu, v ČR, SR alebo Tirolsku, sa budú potrebovať opäť preukázať novým testom nie starším ako 48 h,“ dopĺňa P. Piešťanský.

Podľa informácií združenia ČESMAD Slovakia mnohé slovenské firmy hlásia, že nebudú vedieť od pondelka zabezpečiť prepravy zo Slovenska do Nemecka, alebo sa ocitajú v iných európskych krajinách bez toho, aby mohli adekvátne zabezpečiť testy pre svojich vodičov, tak ako požadujú nemecké úrady.

Na druhej strane, aby napomohlo realizácii opatrenia z Nemecka, združenie ČESMAD Slovakia sa spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR snaží nachádzať praktické riešenia vzniknutej situácie, na ktoré má dosah. Z tejto iniciatívy by na Slovensku mali byť vytvorené nové špeciálne testovacie miesta pre vodičov s kamiónmi, kde by sa aj vydávali certifikáty v anglickom alebo nemeckom jazyku. Predbežne by malo ísť o lokality letísk v Žiline, Trenčíne a Bratislave, kde je dostatok priestoru pre zvládanie príchodu kamiónov.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 14. 02. 2021