Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Upozorňujeme, že na nadchádzajúce štátne sviatky na Slovensku nebola udelená výnimka na dojazd pre nákladné vozidlá. Počas 1. a 15. septembra 2021 budú v platnosti zákazy jázd v štandardnom režime a to v čase od 0.00 h do 22.00 h. Zákazy jázd sa uplatňujú na nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a nákladné vozidlá s prípojnými vozidlami.


Zdroj: PPZ

Posledná aktualizácia: 31. 08. 2021