Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruska v Bratislave dočasne uzavreté pre verejnosť

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruska v Bratislave dočasne uzavreté pre verejnosť

Od pondelka, 16. marca 2020 konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave zrušilo úradné hodiny pre verejnosť do odvolania. Opatrenie bolo prijaté v súvislosti so šírením vírusu COVID-19.

Žiadosti o vystavenie bieloruských víz bude od vyššie uvedeného dátumu prijímať konzulárne oddelenie iba prostredníctvom pošty, osobné podania žiadostí sú vylúčené.

Vízové dotazníky spolu s požadovanými dokladmi môžete naďalej zasielať na vybavenie združeniu ČESMAD Slovakia tak ako doteraz. Žiadosti však treba zasielať v dostatočnom predstihu, nakoľko sa termín vyhotovenia a doručenia víz predĺži o čas potrebný na poštovú komunikáciu s bieloruskou ambasádou.

Ďakujeme za pochopenie.


Posledná aktualizácia: 13. 03. 2020