Bielorusko: Zavedenie povinnej dezinfekcie vozidiel na hraničných priechodoch

Bielorusko: Zavedenie povinnej dezinfekcie vozidiel na hraničných priechodoch

Prezident Bieloruska Alexander Lukašenko podpísal Dekrét č. 154 „O povinnej dezinfekcii dopravných prostriedkov“. Dekrét bol prijatý s cieľom znížiť riziko dovozu patogénov nebezpečných infekcií a baktérií do krajiny.

Bielorusko uskutočnilo na základe vyhlášky prezidenta Bieloruska v období od 1. júla 2021 do 1. marca 2022 experiment s povinnou dezinfekciou vozidiel (autobusy, osobné a nákladné autá) na hraničnom priechode „Novaya Guta“. Pred dezinfekciou boli odobraté a vyšetrené vzorky Štátnou veterinárnou službou. Povinnej dezinfekcie sa podrobilo cca 60 tisíc vozidiel. Niektoré z odobratých vzoriek vykazovali pozitívny nález na prítomnosť Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

Na základe vyššie uvedeného bol prijatý Dekrét 154 o povinnej dezinfekcii vozidiel na vonkajších hraniciach štátu. Firma BelGlobalGarant bola stanovená za poskytovateľa platenej služby povinnej dezinfekcie. Platba sa uskutoční zakúpením kontrolnej známky v kanceláriách firiem Belgosstrach a OAO ASB na hraničných priechodoch bieloruskej štátnej hranice.


Zdroj: BAMAP

Posledná aktualizácia: 28. 04. 2022