Varovanie pred nepriaznivým počasím v Katalánsku

Varovanie pred nepriaznivým počasím v Katalánsku

V pondelok 6. februára 2023 bolo v Katalánsku aktivované núdzové opatrenie s odporúčaním pre sektor dopravy z dôvodu nepriaznivého počasia. Vodiči by mali venovať zvýšenú pozornosť aktuálnej predpovedi počasia a s ohľadom na jeho vývoj plánovať prepravy. Aktuálne dopravné obmedzenia je možné nájsť na stránke Katalánskeho dopravného úradu: TU

V prípade, že sa na vozovke vyskytne poľadovica, automaticky pre nákladné vozidlá nad 7,5t prepravujúce nebezpečné veci ADR triedy 1 (výbušniny) a triedy 3 (horľaviny) je v planosti zákaz jazdy. Vozidlá musia byť bezpečne odstavené mimo komunikáciu do obnovenia bezpečnej premávky vozidlami údržby.

Stránka ministerstva vnútra: TU

Informácie pre vodičov: TU


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 07. 02. 2023