Informácie podľa krajín - Francúzsko Späť na mapu

Štrajk na hraniciach medzi Francúzskom a Belgickom

Štrajk na hraniciach medzi Francúzskom a Belgickom

Radi by sme Vás informovali o štrajku, ktorý je naplánovaný na dni 28. novembra a 5. decembra. Konať by sa mal na francúzsko-belgických hraničných prechodoch z dôvodu plánovaného výrazného zdraženia pohonných hmôt spôsobeného znížením zľavy zo spotrebnej dane. Konvoj pomaly idúcich nákladných vozidiel by mal obmedziť dopravu na diaľnici A2 smerom na...
Zdroj: User Admin
Údaje zástupcu vo Francúzsku

Údaje zástupcu vo Francúzsku

Radi by sme vás upozornili na komplikácie pri vystavovaní deklarácií pre vodičov v súvislosti so zákonom o minimálnej mzde vo Francúzsku Loi Macron. V utorok 16. júla 2019 bola do prevádzky uvedená aktualizovaná stránka SIPSI, na ktorej sú dopravné spoločnosti povinné nahlasovať svojich vodičov. Hlavnou zmenou formulára je v časti „Representative in France“...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Protestná akcia na hraničných priechodoch

Francúzsko: Protestná akcia na hraničných priechodoch

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži nás informovalo o prebiehajúcej protestnej akcii francúzskych dopravcov. Dopravcovia sa momentálne so svojimi nákladnými vozidlami snažia blokovať  hraničné priechody. V tejto chvíli sú potvrdené problémy na hraničných priechodoch s Belgickom, Talianskom a Španielskom. Dopravcovia protestujú proti vyňatiu dopravy zo smernice o vysielaní pracovníkov a protestnú akciu označili názvom „Slimák“.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Problémy v prístave Calais

Francúzsko: Problémy v prístave Calais

Podľa informácií od vodičov boli počas nedeľnej noci 21. mája na vchode do prístavu Calais imigrantmi umiestnené odpadkové koše a zablokované vozidlá boli napadnuté kameňmi, pretože migranti sa takto pokúšali dostať do vozidiel, ktoré cestujú do prístavu. Český vodič bol hospitalizovaný s malými zraneniami a na rozptýlenie migrantov polícia použila donucovacie prostriedky....
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Pokuty za prekročenie rýchlosti

Francúzsko: Pokuty za prekročenie rýchlosti

Aktualizácia 26. 5. 2017 Na základe udelených pokút má vlastník/držiteľ vozidla možnosť preniesť pokutu na vodiča, ktorý viedol v čase spáchania priestupku vozidlo. Dopravca má v zásade niekoľko možností, ako postupovať. V prvom rade môže namietať, že vozidlo v čase spáchania priestupku neviedol on. Urobí tak na priloženom formulári modrej farby,...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Pokuty za chýbajúce plakety Crit´Air

Francúzsko: Pokuty za chýbajúce plakety Crit´Air

Vo Francúzsku vošli do platnosti nové tarify sankcií za chýbajúcu emisnú plaketu Crit´Air pre oblasti, kde je vyžadovaná. Rovnaké pokuty môžu byť uložené aj v prípade, kedy sú v platnosti dopravné obmedzenia z dôvodu zlej smogovej situácie (náhradné trasy, rýchlostné limity...).Sankcie: 68 € pre ľahké nákladné vozidlá - pokuta tretej triedy 135 €...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Formulár A1

Francúzsko: Formulár A1

Od 1. apríla 2017 platí povinnosť na francúzskom území mať vo vozidle formulár A1. Povinnosť sa týka všetkých vodičov (a ďalších mobilných zamestnancov) v rozsahu zákona Loi Macron. Formulár musí byť na vyžiadanie predložený kontrolným orgánom.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Dočasná odstávka stránky na nahlasovanie vodičov

Francúzsko: Dočasná odstávka stránky na nahlasovanie vodičov

Veľvyslanectvo SR v Paríži nás upozornilo na dočasnú odstávku stránky Ministerstva práce FR, prostredníctvom ktorej sa nahlasujú dočasne vysielaní (tzv. detašovaní) zamestnanci vo Francúzsku (https://www.sipsi.travail.gouv.fr/). Nefunkčnosť stránky je predbežne avizovaná do polovice týždňa. Do obnovenia stránky odporúčame používať tlačené formuláre CERFA, na ktorých môžete uviesť informáciu: „Impossibilité de se connecter...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Nízkoemisná plaketa

Francúzsko: Nízkoemisná plaketa

V súvislosti so skvalitnením ovzdušia zaviedlo Francúzsko od 1.7.2016 systém označovania vozidiel s názvom CritAir. Jedná sa o identifikáciu vozidla príslušným certifikátom tzv. nízkoemisnou plaketou. Z označenia vozidla touto plaketou vyplývajú niektoré výhody v závislosti od farby, napr: lepšie parkovacie podmienky a zvýhodnenie sadzieb za parkovanie privilegované dopravné podmienky prístup do vyhradených zón podľa lokality...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Elektornická atestácia

Francúzsko: Elektornická atestácia

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa budú atestácie pre potreby minimálnej mzdy (Loi Macron) vypĺňať len elektronicky na internetovej stránke : https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO. Atestácie pre mobilných zamestnancov v sektore cestnej dopravy ešte nie sú zverejnené na uvedenej stránke, ale malo by sa tak stať 1. januára 2017. Atestácie vo forme PDF vyhotovené pred...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Demonštrácia na ceste A16

Francúzsko: Demonštrácia na ceste A16

Dovoľujeme si Vás informovať, že na 5. septembra 2016 je naplánovaná demonštrácia na ceste A16 v oboch smeroch v čase od 7.30 hod. do 18.00 hod. Očakáva sa, že demonštranti sa budú pohybovať na trase cesty A16 exit 53 – Loon-Plage do Calais a na trase cesty A16 exit 29 – Outreau do...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Kontroly dodržiavania minimálnej mzdy

Francúzsko: Kontroly dodržiavania minimálnej mzdy

Do 23. júla 2016 nebudú ukladané pokuty ani iné sankcie za dodržiavanie zákona o minimálnej mzde, ale napriek tomu budú orgány vykonávať kontroly dodržiavania uvedeného zákona.  V prípade nedodržania alebo nesprávneho postupu budú dopravcovia na túto skutočnosti upozornení a bude im podané vysvetlenie o nových podmienkach. Medzinárodná únia dopravy IRU sa naďalej usiluje o predĺžení...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Bezpečnostná prestávka vo viacčlennej osádke

Francúzsko: Bezpečnostná prestávka vo viacčlennej osádke

Francúzske kompetentné orgány oficiálne potvrdili rešpektovanie pokynu číslo 2, čo znamená, že sedenie na sedadle spolujazdca je možné počítať ako bezpečnostnú 45-minútovú prestávku. V prílohe nájdete list vo francúzskom jazyku, ktorý odporúčame vytlačiť a umiestniť vodičom do kabíny vozidla v prípade problémov na Francúzskom území. Francúzske ministerstvo tiež potvrdilo informáciu, že tí, ktorí...
Zdroj: User Admin
Európska komisia podala žalobu na Francúzsko

Európska komisia podala žalobu na Francúzsko

Európska komisia dnes rozhodla, že podá žalobu na Francúzsko a Nemecko z dôvodu dôsledkov uplatňovania ich vlastných právnych predpisov o minimálnej mzde v sektore cestnej dopravy. Zatiaľ čo Komisia plne podporuje zásadu minimálnej mzdy, zároveň sa domnieva, že systematické uplatňovanie právnych predpisov o minimálnej mzde zo strany Francúzska a Nemecka na...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Ako bude fungovať Loi Macron?

Francúzsko: Ako bude fungovať Loi Macron?

VýnimkyInformatívna konferencia mala ozrejmiť ďalšie dôležité súvislosti potrebné pre správne vykonávanie činnosti v medziach tohto zákona. Uskutočnila sa 9. júna na pôde stáleho francúzskeho zastupiteľstva pri Európskej únii v Bruseli. Nanešťastie francúzska strana túto udalosť chtiac-nechtiac podcenila a neodpovedala ani na 40 vopred zaslaných zásadných otázok. Aj napriek tomu, že stále je okolo...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Obmedzenia v oblasti Orleans

Francúzsko: Obmedzenia v oblasti Orleans

Z dôvodu záplav je obmedzená premávka v blízkosti Orleans podľa nasledujúcich údajov: všetky vozidlá majú zákaz vjazdu na cestu A10 v oboch smeroch medzi križovatkami A10/A19 a A10/A71; všetky vozidlá smerujúce na juh majú zákaz vjazdu na cestu A10 medzi križovatkami A10/A11 a A10/A71; všetky vozidlá smerujúce na sever majú zákaz vjazdu na cestu A10...
Zdroj: User Admin