Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Rezervácia dátumu a času prechodu cez hranice Ruskej federácie

Rezervácia dátumu a času prechodu cez hranice Ruskej federácie

Od 1 septembra 2023 vstúpia do platnosti ustanovenia Federálneho zákona č. 24-FZ zo dňa 17. februára 2023, ktoré upravujú implementáciu systému rezervácie dátumu a času príchodu kamiónovej dopravy na hraničné priechody Ruskej federácie. Bezplatný systém rezervácie dátumu a času príchodu nákladných vozidiel na hraničné priechody Bugristoye (hranica s Kazachstanom), Zabajkalsk (hranica s Čínou) a Chernyshevskoye...
Zdroj: User Admin
Rusko predĺžilo zákaz vstupu a tranzitu pre zahraničné vozidlá

Rusko predĺžilo zákaz vstupu a tranzitu pre zahraničné vozidlá

Ruská vláda svojím nariadením č. 1078 z 30. júna 2023 predĺžila zákaz vstupu a tranzitu pre zahraničné vozidlá do 30. decembra 2023. Rozširuje sa zoznam výnimiek, na ktoré sa zákaz nevzťahuje: tovar opúšťajúci územie Ruska s cieľom zabezpečiť fungovanie ruských organizácií na súostroví Špicbergy, hotové farmaceutické výrobky vrátane voľne ložených surovín,...
Zdroj: User Admin
Zákon upravujúci rezerváciu času pri prekračovaní štátnych hraníc

Zákon upravujúci rezerváciu času pri prekračovaní štátnych hraníc

Ruský prezident, podpísal zákon upravujúci prekračovanie štátnych hraníc nákladnými automobilmi. Dokument je zverejnený na Oficiálnom portáli právnych informácií Ruskej federácie: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302170015?index=0&rangeSize=1 Podľa tohto zákona si kamióny budú musieť rezervovať dátum a čas prekročenia konkrétneho hraničného priechodu. Rezervácia bude bezplatná. Rezerváciu bude možné odmietnuť iba v prípade, ak nebude poskytnutý úplný balík požadovanej...
Zdroj: User Admin
Úprava zákazu vstupu a tranzitu zahraničných vozidiel

Úprava zákazu vstupu a tranzitu zahraničných vozidiel

Ruská federácia vydala dňa 28. decembra 2022 Nariadenie č. 2466, ktorým sa predlžuje zákaz vstupu a tranzitu zahraničných vozidiel do 30. júna 2023. Nariadenie sa neuplatňuje v nasledujúcich prípadoch cezhraničnej prepravy: poštové zásielky diplomatické a konzulárne cesty humanitárna pomoc tovar vstupujúci cez bielorusko-ruskú hranicu tovar prepravovaný v prívesoch a návesoch registrovaných v cudzích štátoch, ťahaných...
Zdroj: User Admin
Pozor na komplikácie do Ruska a Bieloruska

Pozor na komplikácie do Ruska a Bieloruska

Vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu združenie upozorňuje, že od nového roka môžu nastať komplikácie s prepravnými povoleniami do Ruska a Bieloruska. Ruská strana zverejnila zoznam krajín, ktorým platnosť ruských povolení predĺžila do 31. januára 2023. Krajiny Európskej únie, teda ani Slovenská republika na tomto zozname nie sú. Platnosť ruských prepravných...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

Vláda Ruskej federácie vydala 30. septembra 2022 rozhodnutie č. 1728, ktorým zaviedla  obmedzenia pre nákladnú dopravu, pre dopravcov usadených v Európskej únií a voči ďalším štátom. Obmedzenia sa týkajú  bilaterálnej, tranzitnej a treťoštátnej prepravy. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. októbra 2022 a platí do 31.decembra 2022. Zákaz sa nevzťahuje na poštové služby a tovary uvedené v rozhodnutí....
Zdroj: User Admin
Pozor na ukončenie výnimky pre Rusko

Pozor na ukončenie výnimky pre Rusko

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine prijala Európska únia sankcie voči Ruskej federácií a Bielorusku. Nariadením Rady (EÚ) 2022/576 z 8. apríla 2022 sa rozšíril zoznam kontrolovaných položiek, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti. Zaviedli sa aj...
Zdroj: User Admin
Poistné plnenie a asistenčné služby v Ruskej federácii a Bielorusku

Poistné plnenie a asistenčné služby v Ruskej federácii a Bielorusku

Upozorňujeme dopravcov, ktorí budú podávať žiadosť o udelenie bieloruských alebo ruských víz pre svojich vodičov, že poisťovňa Generali neposkytne poistné plnenie ani asistenčné služby osobám a v krajinách, na ktoré boli uvalené medzinárodné sankcie. Zoznam týchto krajín a osôb nájdete na webstránke poisťovne Generali www.generali.sk Na danom zozname sa aktuálne nachádza aj Ruská...
Zdroj: User Admin
Ďalšie sankcie voči Rusku a Bielorusku

Ďalšie sankcie voči Rusku a Bielorusku

Aktualizácia 20. júna 2022 Dňa 3. júna 2022 bol prijatý šiesty sankčný  balíček TU. IRU pripomína dopravcom, aby pri prijímaní akéhokoľvek nákladu alebo podpisovaní akejkoľvek zmluvy s poskytovateľmi služieb dodzžali všetky pravidlá o sankciách a starostlivo posudzovali potencionálne vystavenie sa  rizikám. Aktualizácia 12. apríla 2022 EÚ uvalilo ďalšie sankcie voči...
Zdroj: User Admin
Otvorenie nových hraničných priechodov pre systém TIR v Rusku

Otvorenie nových hraničných priechodov pre systém TIR v Rusku

Ministerstvo financií Ruskej Federácie vydalo nové nariadenie, podľa ktorého k existujúcemu zoznamu päťdesiatich hraničných priechodov pre systém TIR, boli pridané morské priechody Kavkaz, Temrjuk a Novorossijsk. Nové nariadenie vstupuje do platnosti 27. mája 2022. Novootvorené morské priechody môžu poskytnúť pre nové intermodálne trasy TIR spájajúce Turecko a Rusko alternatívu voči preťaženým rusko-gruzínskym a rusko-azerbajdžanským hraniciam.
Zdroj: User Admin
Zmluva medzi obchodnými partnermi sídliacimi v EÚ a RF

Zmluva medzi obchodnými partnermi sídliacimi v EÚ a RF

Na základe Nariadenia Rady (EÚ) 2022/576 z 8. apríla 2022 je potrebné pri vybavovaní formalít na colných úradoch v EÚ predkladať zmluvu medzi obchodnými partnermi sídliacimi na území EÚ a Ruskej federácie. Dohodnuté kontrakty sú akceptované, ak k ich uzatvoreniu došlo pred 9. aprílom 2022. Uvedené sa týka prepráv tovarov smerujúcich z EÚ do...
Zdroj: User Admin
Vybavovanie ruských víz opäť prostredníctvom Ruského vízového centra

Vybavovanie ruských víz opäť prostredníctvom Ruského vízového centra

Ruské vízové centrum od 1. decembra 2021 opätovne obnovilo svoju činnosť. Tentokrát na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava, webová stránka: https://slovakia.interlinkservice.world/sk Na tejto stránke nájdete aj elektronický vízový formulár. Združenie musí od vyššie uvedeného termínu podávať žiadosti o udelenie všetkých typov víz pre vodičov medzinárodnej dopravy prostredníctvom Ruského vízového centra....
Zdroj: User Admin
Kontroly dopravných priestupkov v Ruskej federácii

Kontroly dopravných priestupkov v Ruskej federácii

Federálny zákon Ruskej federácie č. 398, ktorý prijal zmeny a doplnenia Federálneho zákona Ruskej federácie č. 127 (zo dňa 24. júla 1998) „O štátnej kontrole nad vykonávaním medzinárodnej cestnej dopravy a zodpovednosťou za porušenie pravidiel pri ich vykonávaní“,  vstúpil do platnosti 8. decembra 2020 s tým, že niektoré predpisy nového zákona nadobudli účinnosť...
Zdroj: User Admin
Do platnosti vstúpila Príloha 11 Dohovoru TIR - eTIR

Do platnosti vstúpila Príloha 11 Dohovoru TIR - eTIR

Dňa 25. mája 2021 vstúpila do platnosti Príloha 11 Dohovoru TIR, ktorá poskytuje právny rámec pre vykonávanie operácií eTIR medzi zmluvnými stranami, v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými EHK/OSN. Príloha 11 je právnym základom prechodu medzinárodného tranzitu TIR z papierovej na plne automatizovanú formu. Nové ustanovenia umožnia vykonávať cezhraničný tranzit tovaru prostredníctvom...
Zdroj: User Admin
Rekonštrukčné práce na hraničnom priechode Burachki(RUS)/Terechovo(LVA)

Rekonštrukčné práce na hraničnom priechode Burachki(RUS)/Terechovo(LVA)

Od marca 2021 prebieha rekonštrukcia rusko lotyšského hraničného priechodu Burachki/Terechovo. Rekonštrukcia je plánovaná do decembra 2022. Informovala nás o tom Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU. Práce začali na jazdný pruhoch smerujúcich z Ruskej federácie a preto vjazd a výjazd do a z Ruska je možný iba jazdnými pruhmi pre vjazd. Z dôvodu vysokej premávky a pokračujúcim rekonštrukčným prácam...
Zdroj: User Admin
Ako správne vyplniť ruské prepravné povolenie

Ako správne vyplniť ruské prepravné povolenie

Nakoľko sa v poslednej dobe množia prípady pokút za nesprávne vypísané ruské prepravné povolenia, oslovili sme MDV SR, Veľvyslanectvo SR v Moskve a Medzinárodnú úniu cestnej dopravy IRU v Ženeve. Zatiaľ sme dostali stanovisko z ruského záručného združenia ASMAP, ktoré bolo iniciované zo strany IRU. Z uvedeného stanoviska vyberáme: „Problém je známy. Kontaktovali sme Ministerstvo dopravy...
Zdroj: User Admin