Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Zamietnutie vstupu na územie Ruskej federácie

Zamietnutie vstupu na územie Ruskej federácie

Vstup na územie Ruskej federácie môže byť zamietnutý v prípade spáchania opakovaných priestupkov voči legislatíve Ruskej federácie. Upozorňujeme dopravcov na zákon Ruskej federácie z 15. augusta 1996 č. 114-FZ „ Postup pre výstup z Ruskej federácie a vstup do Ruskej federácie“, článok 26, odstavec 4, v ktorom sa uvádza, že vstup na územie Ruskej federácie...
Zdroj: User Admin
Prepravy na Krym

Prepravy na Krym

Vstup na územie Krymu je v súčasnosti možný iba trajektom. Podľa oznámenia Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a ruského záručného združenia ASMAP je možné na územie Krymu vstúpiť po ceste z územia Ukrajiny. Avšak ukrajinské orgány z politických dôvodov uzavreli prístup na územie Krymu. Jedinou možnosťou dostať sa na územie Krymu je použiť...
Zdroj: User Admin
Rusko: Nové pravidlá pre colné vyhlásenia

Rusko: Nové pravidlá pre colné vyhlásenia

Nové pravidlá pre colné vyhlásenie v Rusku Od roku 2015 spustila Federálna colná služba Ruskej federácie (FCS RF) experiment s elektronickým vyhlásením pre colný režim tranzit. Realizácia experimentu sa uskutočnila na základe vyhlášky FCS RF č. 62-p zo dňa 18. 2. 2015. Podľa tohto dokumentu môžu niektoré colné úrady v Rusku akceptovať...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zvýšenie sadzby mýta

Rusko: Zvýšenie sadzby mýta

Zvýšenie sadzby mýta Od polovice apríla 2017 Ruská federácia zvyšuje sadzbu mýta o 100 %. Vláda Ruskej federácie sa koncom januára 2017 dohodla na zvýšení mýtneho poplatku za kilometer z 1,53 RUB na 3,06 RUB. Toto zvýšenie vstúpi do platnosti od 15. apríla 2017. Zdroj: Platon.ru
Zdroj: User Admin
Ekonomické sankcie Ruska voči Turecku - aktualizácia

Ekonomické sankcie Ruska voči Turecku - aktualizácia

Podľa nového Nariadenia vlády Ruskej federácie zo dňa 9. októbra 2016 (č. 1020) sú nasledujúce poľnohospodárske produkty vylúčené zo zoznamu zakázaných výrobkov pre dovoz z Turecka:  čerstvé alebo sušené pomaranče (colný kód 0805 10); čerstvé alebo sušené mandarínky (colný kód 0805 20); čerstvé marhule (colný kód 0809 10); čerstvé broskyne, vrátane...
Zdroj: User Admin
Rusko: Prekročenie limitu ručenia na karnet TIR

Rusko: Prekročenie limitu ručenia na karnet TIR

Upozorňujeme dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy TIR do Ruskej Federácie, že prekročenie limitu ručenia na karnet TIR už nie je možné z kapacitných dôvodov riešiť konvojom. V prípade prekročenia ručenia TIR (60.000,- EUR) ruské colné orgány odmietnu karnet TIR a budú požadovať zabezpečenie národnej záruky na celú výšku colnej hodnoty prepravovaného...
Zdroj: User Admin
Podmienky prepravy tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu

Podmienky prepravy tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu

Putin podpísal výnos o preprave tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu Preprava tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu cez územie Ruska sa bude uskutočňovať iba z územia Bieloruska a za podmienky použitia systému GLONASS. Uvedený výnos prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina bol zverejnený v piatok, 6. mája 2016 na oficiálnom internetovom portáli právnych informácií:  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604080009?index=0&rangeSize=1Podobná preprava tovarov sa...
Zdroj: User Admin