Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Prepravy do Ruskej federácie iba na podklade povolenia CEMT

Prepravy do Ruskej federácie iba na podklade povolenia CEMT

Vzhľadom na to, že jednorázové ruské prepravné povolenia pre rok 2024 stále nie sú k dispozícii, vyzývame dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy do Ruskej federácie a doteraz nepožiadali o pridelenie povolenie CEMT, aby tak čo najskôr urobili a svoju žiadosť adresovali Ministerstvu dopravy SR. Žiadosti o povolenia CEMT je možné podávať priebežne, počas celého roka....
Zdroj: User Admin
Problém s jednorázovými ruskými prepravnými povoleniami stále pretrváva

Problém s jednorázovými ruskými prepravnými povoleniami stále pretrváva

Napriek niekoľkomesačnému úsiliu zo strany Ministerstva dopravy SR sa stále nepodarilo zabezpečiť jednorázové ruské prepravné povolenia na rok 2024 pre slovenských dopravcov. Ministerstvo dopravy SR v tejto veci neustále komunikuje s Ministerstvom dopravy Ruskej federácie, avšak zatiaľ bez konkrétneho výsledku. Prepravy do Ruskej federácie je nateraz možné vykonávať iba na...
Zdroj: User Admin
Uzavretie rusko-estónskeho hraničného priechodu Ivangorod

Uzavretie rusko-estónskeho hraničného priechodu Ivangorod

Od 1. februára 2024 dôjde k uzavretiu ruského hraničného priechodu Ivangorod (Narva na estónskej strane) z dôvodu údržby.  Vodiči môžu aj  naďalej využívať hraničné priechody otvorené pre nákladnú dopravu a TIR, a to: Koidula (EST) – Kunichina Gora (RUS) a Luhamaa (EST) – Shumilkino (RUS). 
Zdroj: User Admin
Rusko: Predĺženie zákazu vstupu a tranzitu zahraničnej dopravy

Rusko: Predĺženie zákazu vstupu a tranzitu zahraničnej dopravy

Ruská vláda vydala nové nariadenie, ktorým sa predlžuje zákaz vstupu a tranzitu do zahraničnej dopravy na neurčito. Nariadenie nezavádza žiadne nové zmeny do zoznamu tovarov, ktorých preprava nespadá pod zákaz. Výnimky z nariadenia: tovar opúšťajúci územie Ruska s cieľom zabezpečiť fungovanie ruských organizácií na súostroví Špicbergy; farmaceutické výrobky, farmaceutické látky, referenčné materiály a činidlá...
Zdroj: User Admin
Rezervácia dátumu a času prechodu cez hranice Ruskej federácie

Rezervácia dátumu a času prechodu cez hranice Ruskej federácie

Od 1 septembra 2023 vstúpia do platnosti ustanovenia Federálneho zákona č. 24-FZ zo dňa 17. februára 2023, ktoré upravujú implementáciu systému rezervácie dátumu a času príchodu kamiónovej dopravy na hraničné priechody Ruskej federácie. Bezplatný systém rezervácie dátumu a času príchodu nákladných vozidiel na hraničné priechody Bugristoye (hranica s Kazachstanom), Zabajkalsk (hranica s Čínou) a Chernyshevskoye...
Zdroj: User Admin
Rusko predĺžilo zákaz vstupu a tranzitu pre zahraničné vozidlá

Rusko predĺžilo zákaz vstupu a tranzitu pre zahraničné vozidlá

Ruská vláda svojím nariadením č. 1078 z 30. júna 2023 predĺžila zákaz vstupu a tranzitu pre zahraničné vozidlá do 30. decembra 2023. Rozširuje sa zoznam výnimiek, na ktoré sa zákaz nevzťahuje: tovar opúšťajúci územie Ruska s cieľom zabezpečiť fungovanie ruských organizácií na súostroví Špicbergy, hotové farmaceutické výrobky vrátane voľne ložených surovín,...
Zdroj: User Admin
Zákon upravujúci rezerváciu času pri prekračovaní štátnych hraníc

Zákon upravujúci rezerváciu času pri prekračovaní štátnych hraníc

Ruský prezident, podpísal zákon upravujúci prekračovanie štátnych hraníc nákladnými automobilmi. Dokument je zverejnený na Oficiálnom portáli právnych informácií Ruskej federácie: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302170015?index=0&rangeSize=1 Podľa tohto zákona si kamióny budú musieť rezervovať dátum a čas prekročenia konkrétneho hraničného priechodu. Rezervácia bude bezplatná. Rezerváciu bude možné odmietnuť iba v prípade, ak nebude poskytnutý úplný balík požadovanej...
Zdroj: User Admin
Úprava zákazu vstupu a tranzitu zahraničných vozidiel

Úprava zákazu vstupu a tranzitu zahraničných vozidiel

Ruská federácia vydala dňa 28. decembra 2022 Nariadenie č. 2466, ktorým sa predlžuje zákaz vstupu a tranzitu zahraničných vozidiel do 30. júna 2023. Nariadenie sa neuplatňuje v nasledujúcich prípadoch cezhraničnej prepravy: poštové zásielky diplomatické a konzulárne cesty humanitárna pomoc tovar vstupujúci cez bielorusko-ruskú hranicu tovar prepravovaný v prívesoch a návesoch registrovaných v cudzích štátoch, ťahaných...
Zdroj: User Admin
Pozor na komplikácie do Ruska a Bieloruska

Pozor na komplikácie do Ruska a Bieloruska

Vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu združenie upozorňuje, že od nového roka môžu nastať komplikácie s prepravnými povoleniami do Ruska a Bieloruska. Ruská strana zverejnila zoznam krajín, ktorým platnosť ruských povolení predĺžila do 31. januára 2023. Krajiny Európskej únie, teda ani Slovenská republika na tomto zozname nie sú. Platnosť ruských prepravných...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

Vláda Ruskej federácie vydala 30. septembra 2022 rozhodnutie č. 1728, ktorým zaviedla  obmedzenia pre nákladnú dopravu, pre dopravcov usadených v Európskej únií a voči ďalším štátom. Obmedzenia sa týkajú  bilaterálnej, tranzitnej a treťoštátnej prepravy. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. októbra 2022 a platí do 31.decembra 2022. Zákaz sa nevzťahuje na poštové služby a tovary uvedené v rozhodnutí....
Zdroj: User Admin
Pozor na ukončenie výnimky pre Rusko

Pozor na ukončenie výnimky pre Rusko

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine prijala Európska únia sankcie voči Ruskej federácií a Bielorusku. Nariadením Rady (EÚ) 2022/576 z 8. apríla 2022 sa rozšíril zoznam kontrolovaných položiek, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti. Zaviedli sa aj...
Zdroj: User Admin
Poistné plnenie a asistenčné služby v Ruskej federácii a Bielorusku

Poistné plnenie a asistenčné služby v Ruskej federácii a Bielorusku

Upozorňujeme dopravcov, ktorí budú podávať žiadosť o udelenie bieloruských alebo ruských víz pre svojich vodičov, že poisťovňa Generali neposkytne poistné plnenie ani asistenčné služby osobám a v krajinách, na ktoré boli uvalené medzinárodné sankcie. Zoznam týchto krajín a osôb nájdete na webstránke poisťovne Generali www.generali.sk Na danom zozname sa aktuálne nachádza aj Ruská...
Zdroj: User Admin
Ďalšie sankcie voči Rusku a Bielorusku

Ďalšie sankcie voči Rusku a Bielorusku

Aktualizácia 20. júna 2022 Dňa 3. júna 2022 bol prijatý šiesty sankčný  balíček TU. IRU pripomína dopravcom, aby pri prijímaní akéhokoľvek nákladu alebo podpisovaní akejkoľvek zmluvy s poskytovateľmi služieb dodzžali všetky pravidlá o sankciách a starostlivo posudzovali potencionálne vystavenie sa  rizikám. Aktualizácia 12. apríla 2022 EÚ uvalilo ďalšie sankcie voči...
Zdroj: User Admin
Otvorenie nových hraničných priechodov pre systém TIR v Rusku

Otvorenie nových hraničných priechodov pre systém TIR v Rusku

Ministerstvo financií Ruskej Federácie vydalo nové nariadenie, podľa ktorého k existujúcemu zoznamu päťdesiatich hraničných priechodov pre systém TIR, boli pridané morské priechody Kavkaz, Temrjuk a Novorossijsk. Nové nariadenie vstupuje do platnosti 27. mája 2022. Novootvorené morské priechody môžu poskytnúť pre nové intermodálne trasy TIR spájajúce Turecko a Rusko alternatívu voči preťaženým rusko-gruzínskym a rusko-azerbajdžanským hraniciam.
Zdroj: User Admin
Zmluva medzi obchodnými partnermi sídliacimi v EÚ a RF

Zmluva medzi obchodnými partnermi sídliacimi v EÚ a RF

Na základe Nariadenia Rady (EÚ) 2022/576 z 8. apríla 2022 je potrebné pri vybavovaní formalít na colných úradoch v EÚ predkladať zmluvu medzi obchodnými partnermi sídliacimi na území EÚ a Ruskej federácie. Dohodnuté kontrakty sú akceptované, ak k ich uzatvoreniu došlo pred 9. aprílom 2022. Uvedené sa týka prepráv tovarov smerujúcich z EÚ do...
Zdroj: User Admin
Vybavovanie ruských víz opäť prostredníctvom Ruského vízového centra

Vybavovanie ruských víz opäť prostredníctvom Ruského vízového centra

Ruské vízové centrum od 1. decembra 2021 opätovne obnovilo svoju činnosť. Tentokrát na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava, webová stránka: https://slovakia.interlinkservice.world/sk Na tejto stránke nájdete aj elektronický vízový formulár. Združenie musí od vyššie uvedeného termínu podávať žiadosti o udelenie všetkých typov víz pre vodičov medzinárodnej dopravy prostredníctvom Ruského vízového centra....
Zdroj: User Admin