Informácie podľa krajín - Bielorusko Späť na mapu

Bielorusko: Zavedenie elektronického výberu mýta

Bielorusko: Zavedenie elektronického výberu mýta

V Bielorusku bude od 1. júla 2013 zavedený elektronický výber mýta, tzv. BelToll. Mýtne bude zavedené pre všetky tuzemské aj zahraničné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti a osobné vozidlá z krajín mimo Euroázijskej Colnej únie (Bielorusko, Kazachstan, Rusko).Cestná sieť bude najskôr zahrňovať 815 km ciest, vrátane už spoplatnenej tranzitnej...
Zdroj: User Admin
Lotyšsko, Bielorusko: Znovuotvorenie hraničného priechodu

Lotyšsko, Bielorusko: Znovuotvorenie hraničného priechodu

Podľa dostupných informácií došlo k opätovnému otvoreniu lotyšsko-bieloruského hraničného priechodu Paternieki – Grigorovshchina, a to pre všetky druhy dopravy. Uvedený hraničný priechod bol z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie uzatvorený od 15. júla 2012 do 14. októbra 2012. Zdroj: ČESMAD BOHEMIA, október 2012
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Odporúčanie o priechode štátnych hraníc

Bielorusko: Odporúčanie o priechode štátnych hraníc

Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča slovenským občanom cestujúcim do Bieloruska, aby sa vyhýbali malým lokálnym hraničným priechodom, ako aj cestám do pohraničných pásiem s malým pohraničným stykom či nedovolených objektov. Zároveň upozorňuje, že pohyb cudzincov z krajín Európskej únie na území Bieloruska býva spravidla monitorovaný a kontrolovaný aj neuniformovanými bezpečnostnými...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Obmedzenie zaťaženia náprav

Bielorusko: Obmedzenie zaťaženia náprav

S účinnosťou od 15. marca 2012 do 15. apríla 2012 došlo v Bielorusku k zavedeniu obmedzenia zaťaženia náprav pri vozidlách jazdiacich po národných diaľniciach. V súlade s vyhláškou č. 10 Ministerstva dopravy a spojov Bieloruskej republiky zo 17. februára 2012 sa v období od 15. marca 2012 do 15. apríla 2012 zaviedlo dočasné...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Sezónne obmedzenia max. povolených hmotností

Bielorusko: Sezónne obmedzenia max. povolených hmotností

Aktualizácia sezónnýchobmedzení týkajúcich sa maximálnejpovolenej hmotnosti v Bielorusku nájdete v sekcii Informácie pre dopravcov.
Zdroj: User Admin