Informácie podľa krajín - Bielorusko Späť na mapu

Medzi Bieloruskom a Litvou boli otvorené tri hraničné priechody

Medzi Bieloruskom a Litvou boli otvorené tri hraničné priechody

Od pondelka 12. apríla 2021 boli uvedené do prevádzky tri hraničné priechody s určitými obmedzeniami medzi Bieloruskom a Litvou: Vidzy (BLR) - Tverečius (LTU) je možné využiť na prekročenie hranice osobami bez ohľadu na ich štátne občianstvo, prázdnymi nákladnými vozidlami a vozidlami osobnej dopravy s maximálnou povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony s najviac...
Zdroj: User Admin
Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Od 2. júla 2020 dochádza k zníženiu cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz nasledovne: víza so štandardnou dobou vybavenia 5 pracovných dní: 50 EUR  (zníženie o 20 EUR) expresné víza s dobou vybavenia do 2 pracovných dní:   90 EUR  (zníženie o 40 EUR) Konzulárne oddelenie Bieloruského veľvyslanectva v Bratislave informovalo aj o zmenách vo vízovom dotazníku,...
Zdroj: User Admin
Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Vďaka neustálym rokovaniam IRU s príslušnými kompetentnými orgánmi Bieloruska za aktívnej účasti združenia BAMAP sa dosiahlo úspešné pripojenie aplikácie TIR-EPD k národnému automatizovanému informačnému systému (OAIS). Tým sa umožní prenos elektronických predbežných informácií (EPI) generovaných v aplikácii TIR-EPD priamo do informačného systému bieloruských colných orgánov. Výsledkom tejto zmeny je zníženie nákladov na jedno...
Zdroj: User Admin
Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruska v Bratislave dočasne uzavreté pre verejnosť

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruska v Bratislave dočasne uzavreté pre verejnosť

Od pondelka, 16. marca 2020 konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave zrušilo úradné hodiny pre verejnosť do odvolania. Opatrenie bolo prijaté v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Žiadosti o vystavenie bieloruských víz bude od vyššie uvedeného dátumu prijímať konzulárne oddelenie iba prostredníctvom pošty, osobné podania žiadostí sú vylúčené. Vízové dotazníky spolu s požadovanými...
Zdroj: User Admin
O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

Vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 973 z 28. decembra 2019 „O zmene a doplnení uznesení Rady ministrov“ , v znení neskorších predpisov, ustanovuje Nariadenie o postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie definuje zoznamy dokumentov a údajov, ktoré vlastníci (užívatelia) vozidiel predkladajú colnému úradníkovi pri...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bieloruskej republike

Rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bieloruskej republike

Prevádzkovateľ mýtneho systému BelToll upozorňuje na rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bielorusku. Od 1. decembra 2019 sa v rámci realizácie dlhodobého programu vlády Bieloruskej republiky, týkajúceho sa rozširovania siete spoplatnených ciest, predlžuje ich dĺžka v dôsledku pripojenia nového spoplatneného úseku.  Nová etapa rozširovania siete spoplatnených ciest zahŕňa ďalších 62 km bieloruských ciest do...
Zdroj: User Admin
Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Ako sme už informovali, od začiatku augusta 2019 došlo k obnoveniu funkčnosti aplikácie TIR EPD na území Bieloruska. Prerušenie bolo spojené s prechodom na platený systém, ktorý sa v Bielorusku stal povinný pre zasielanie všetkých elektronických vyhlásení, nielen súvisiacich so systémom TIR. Pre zasielanie elektronických informácií (vyhlásení) prostredníctvom aplikácie TIR EPD bola...
Zdroj: User Admin
TIR-EPD v Bielorusku obnovené

TIR-EPD v Bielorusku obnovené

Elektronická výmena dát s bieloruskými colnými orgánmi sa obnovila. Predbežné informácie o tovare sa bieloruským colným orgánom zasielajú po uhradení stanoveného poplatku, ktorý sa netýka iba systému TIR, treba ho uhradiť pri všetkých colných vyhláseniach. V súlade s novou vnútroštátnou legislatívou sa predkladanie EPI bieloruským colným orgánom vykonáva iba na platenej platforme. Podľa Medzinárodnej...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Štátny colný výbor Bieloruskej republiky na svojej webovej stránke zverejnil aktualizovaný zoznam tovarov, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu (rýchlo sa kaziace tovary), v súlade s článkom 81 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie. Tieto tovary sú colnou správou prednostne vybavované. Aktualizovaný zoznam nájdete na: http://www.customs.gov.by/ru/pervoocherednoy_poradok-ru/
Zdroj: User Admin
Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Informujeme, že do obnovenia systému TIR EPD v Bielorusku, môžu byť predbežné informácie (EPI) o preprave na podklade karnetov TIR predložené colným orgánom Bieloruska prostredníctvom colných zástupcov nachádzajúcich sa v registri osôb vykonávajúcich činností v oblasti ciel. Predbežné informácie musia zodpovedať štruktúre a formátu údajov špecifikovaných v Rozhodnutí Rady Eurázijskej hospodárskej únie č. 194 zo dňa...
Zdroj: User Admin
Informácie o prácach a opravách na diaľniciach cestnej siete Bieloruskej republiky

Informácie o prácach a opravách na diaľniciach cestnej siete Bieloruskej republiky

V súčasnosti na území Bieloruskej republiky prebiehajú viaceré práce na niektorých úsekoch diaľnic: Názov cesty Úsek cesty (v km), druh práce Časové obmedzenie do: Р-65 Zaslavľ – Dzeržinsk – Ozero 1,886 31.7.2019 oprava nadjazdov Р-43 Hranica RF – Kričev – Bobrujsk – Ivaceviči 407,782 30.8.2019 údržba mosta Prístup do Dzeržinsk z...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Prekročenie limitu ručenia v systéme TIR

Bielorusko: Prekročenie limitu ručenia v systéme TIR

S účinnosťou od 8. júla 2016 nebudú bieloruské colné orgány v tranzite prijímať karnety TIR, ak clo a dane prepravovaného tovaru budú prevyšovať sumu ručenia 60.000,- EUR, a to na základe ustanovenia článku 201.1 Colného kódexu Colnej únie. V týchto prípadoch colné orgány uvedú do odstavca "pre úradnú potrebu" na...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Rozšírenie spoplatnenej cestnej siete

Bielorusko: Rozšírenie spoplatnenej cestnej siete

Od 1. 11. 2015 bolo v Bielorusku spoplatnených ďalších 323,5 kilometrov ciest. Toto spoplatnenie sa týka rôznych ciest po celej krajine. Spoplatnenie sa najviac dotkne úsekov ciest P99, P23 a P21 a tiaž národných diaľnic M-5 a M-6. Celkovo je spoplatnených viac ako 1500 kilometrov. Nové úseky spoplatnených komunikácií: Cesta Cestný úsek, km Dĺžka...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Mýtne sadzby od októbra 2014

Bielorusko: Mýtne sadzby od októbra 2014

Podľa rozhodnutia bieloruského Ministerstva dopravy budú od 1. októbra navýšené mýtne poplatky za prejdený kilometer pre nákladné vozidlá a autobusy. Sadzby pre vozidlá do 3,5t ostávajú nezmenené. Nové sadzby mýtneho platné od 1. októbra 2014 Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t 0,04 EUR/km Nákladné vozidlá/autobusy s celkovou hmotnosťou do 3,5...
Zdroj: User Admin
Bielorusko - podávanie predbežných colných vyhlásení

Bielorusko - podávanie predbežných colných vyhlásení

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU upozorňuje, že mnoho  dopravcov predkladá bieloruským colným orgánom karnety TIR bez predloženia predbežných informácií formou predbežného colného vyhlásenia. Elektronické informácie pre tieto karnety TIR mnohí dopravcovia priamo podávajú až na bieloruských hraničných priechodoch, čo spôsobuje predlžovanie čakacích lehôt. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme upozorniť...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Nepriaznivé počasie

Bielorusko: Nepriaznivé počasie

Na základe informácie z bieloruského združenia upozorňujeme na nepriaznivú predpoveď počasia na piatok 6. 12. 2013, ktorá varuje pred snehovou búrkou spojenou s hustým snežením a poľadovicou. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť 15-24 km/h a naviať na diaľnicu vrstvu snehu. Vodičom, ktorý cestujú do Bieloruska, sa odporúča postupovať s maximálnou opatrnosťou, pretože pred týždňom podobné podmienky...
Zdroj: User Admin