Informácie podľa krajín - Taliansko Späť na mapu

Obmedzenie v tuneli Mont Blanc

Obmedzenie v tuneli Mont Blanc

V tuneli Mont Blanc bude obmedzená premávka počas noci zo stredy 21. februára na štvrtok od 22.30h do 1.30 h z dôvodu údržbárskych prác. Okrem nočnej uzávierky tunela bude naplánovaná aj striedavá jednosmerná premávka od 22.30 h do 6.00 h počas nasledujúcich nocí: 6. – 8. február 2024 (pondelok až...
Zdroj: User Admin
Taliansko: Zákaz pre vozidlá nad 19 ton na križovatke diaľníc A4/A5 Ivrea-Santhià

Taliansko: Zákaz pre vozidlá nad 19 ton na križovatke diaľníc A4/A5 Ivrea-Santhià

Z dôvodu neuspokojivého technického stavu viaduktu Camelosa, ktorý sa nachádza na 15+788 km vstúpil do platnosti obojsmerný zákaz pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 19 t medzi diaľničnou križovatkou A4 – A26  Ivrea-Santhià a Albiano. V polovici januára je naplánovaná demolácia vozovky v smere na Santhià. Z dôvodu prác na...
Zdroj: User Admin
Nočná uzávierka tunela Mont Blanc

Nočná uzávierka tunela Mont Blanc

Od pondelka 15. do utorka 16. januára v čase od 22.00 h do 6.00 h dôjde k úplnému uzavretiu tunela Mont Blanc v dôsledku vykonávania údržbárskych prác. Okrem uzávierky tunela je plánované aj čiastočné obmedzenie, pričom premávka bude organizovaná striedavo v jednosmernej premávke od 22.30 h do 6.00 h nasledujúcich dňoch: 16....
Zdroj: User Admin
Informácie k žiadostiam o úhradu za nezaplatené mýto z Talianska

Informácie k žiadostiam o úhradu za nezaplatené mýto z Talianska

V Taliansku je diaľničná sieť vlastnená viacerými subjektmi, ktoré môžu byť ako štátneho (ANAS SPA), tak aj súkromného charakteru. V prípade súkromných spoločností sú to napríklad: AUTOSTRADE PER L´ITALIA SPA, ATIVA SPA, ASTI-CUNEO, SATAP TORINO-MILANO SPA.   Podľa zistení združenia tieto súkromné spoločnosti poverili vymáhaním neuhradeného mýta spoločnosť NIVI CREDIT S.r.l....
Zdroj: User Admin
Štrajk čerpacích staníc v Taliansku

Štrajk čerpacích staníc v Taliansku

Talianske združenia prevádzkovateľov čerpacích staníc FAIB, FEGICA, FIGISC/ANISA ohlásili oddnes, 24. januára od 19.00 h na čerpacích staniciach na bežnej cestnej sieti a od 22.00 h na čerpacích staniciach umiestnených na diaľniciach štrajk v trvaní 48 hodín z dôvodu nesúhlasu s novým talianskym nariadením o zverejňovaní priemerných cien pohonných látok. Upozorňujeme, že v čase konania protestu...
Zdroj: User Admin
Generálny štrajk v Taliansku

Generálny štrajk v Taliansku

Viaceré talianske odborové zväzy vyhlásili generálny štrajk, ktorý sa má uskutočniť v piatok 2. decembra 2022. Dôvodom štrajku má byť široké spektrum problémov vo verejnom a privátnom sektore, na ktoré chcú poukázať. Upozorňujeme, že táto udalosť môže negatívne ovplyvniť aj plynulosť cestnej premávky.
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

V nadväznosti na štátne sviatky v Nemecku a v Rakúsku bola v Taliansku prijatá vyhláška, ktorá zavádza zákazy jázd v regióne Bolzano. V dňoch 26. mája, 6. a 16. júna 2022 v čase od 0.00 h do 22.00 h bude v platnosti zákaz jazdy na úseku diaľnice A22 od mesta Sterzing po štátnu hranicu. Vozidlá, ktoré sa počas zákazu jazdy budú nachádzať na diaľnici,...
Zdroj: User Admin
Uvoľňovanie opatrení v Taliansku

Uvoľňovanie opatrení v Taliansku

Talianske ministerstvo zdravotníctva zrušilo od 1. mája 2022 povinnosť registrácie tzv. Passeneger Locator Form (PLF) pred vstupom do Talianska. Povinnosť registrácie každej osoby vstupujúcej do krajiny bola zavedená v lete 2021 a súvisela s protipandemickými opatreniami. Pripomíname, že vodiči a obslužný personál sa pri vstupe do krajiny nemusia preukazovať očkovaním ani negatívnym testom na...
Zdroj: User Admin
Štrajk dopravcov v Taliansku

Štrajk dopravcov v Taliansku

Na diaľnici A18 na križovatke pre vjazd a výjazd do mesta Katánia protestujú pred mýtnou stanicou San Gregorio talianski cestní dopravcovia. Ďalej sa štrajkuje v talianskom meste Foggia, kde protestujúci blokujú prejazd nákladných vozidiel. Talianski dopravcovia protestujú proti zvýšeným nákladom na pohonné hmoty. Podľa posledných zistení plánujú štrajkujúci uzavrieť na...
Zdroj: User Admin
Protipandemické opatrenia v Taliansku

Protipandemické opatrenia v Taliansku

Od 15. februára 2022 sa na pracovníkov súkromného a verejného sektora v Taliansku vo veku nad 50 rokov vzťahuje nová povinnosť prístupu na pracovisko. Títo pracovníci sa musia preukazovať tzv. Super Green Passom (t.j. kompletne očkovaní alebo prekonaní). Vodiči prichádzajúci na územie Talianska, ktorí nie sú držiteľmi Green Passu alebo...
Zdroj: User Admin
Protestné akcie v Taliansku

Protestné akcie v Taliansku

Na štvrtok 16. decembra 2021 je ohlásený 24 hodinový generálny štrajk v Taliansku, organizovaný odborovými organizáciami CGIL a UIL. Štrajk by sa nemal dotknút dopravcov prepravujúcich nasledujúce komodity: palivo pre verejnú rozvodnú sieť a palivo pre kúrenie, mlieko živé zvieratá lieky a zásoby do nemocníc a opatrovateľských domovov, základné potraviny....
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

V súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom v Rakúsku v utorok 26. októbra 2021 bude platiť zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Sterzing k štátnej hranici s Rakúskom (Brenner) pre všetky nákladné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t v tento deň od 0.00 h do 22.00...
Zdroj: User Admin
Protipandemické opatrenia v Taliansku

Protipandemické opatrenia v Taliansku

Ministerstvo dopravy a udržateľnej mobility v Taliansku vydalo upresnenie týkajúce sa uplatňovania protiepidemiologických pravidiel, ktoré nadobúdajú účinnosť dnes 15. októbra 2021. Vodiči prichádzajúci na územie Talianska, ktorí nie sú držiteľmi EU COVID certifikátu (Green Pass), môžu prísť na miesto nakládky alebo vykládky za predpokladu, že tieto operácie sa budú vykonávať iným personálom. Vodiči,...
Zdroj: User Admin
Celonárodný štrajk v Taliansku

Celonárodný štrajk v Taliansku

Upozorňujeme, že v pondelok 11. októbra 2021 prebehne v Taliansku 24-hodinový štrajk. Výzvu k štrajku prijali odbory dopravy a logistiky, výroby a predaja tovaru ale aj v súkromný a verejný sektor služieb. Konanie štrajku tak môže narušiť nielen dopravu, ale aj príjem či výdaj tovaru vo firmách. Začatie štrajku je...
Zdroj: User Admin
Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

Aby sa predišlo dopravným komplikáciám počas štátnych sviatkov v Rakúsku a Nemecku bol na diaľnici A22 v Taliansku zavedený zákaz jazdy. Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Strzing k štátnej hranici bude v platnosti pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t v čase od 0.00 h do 22.00 h počas 13....
Zdroj: User Admin
Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

Na základe informácie z talianskeho generálneho riaditeľstva pre cestnú dopravu (MIMS) boli na území Talianska zrušené výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá idúce v medzinárodnej doprave. Tieto zákazy jázd boli zrušené od marca 2021 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.Aktuálne obmedzenia počas víkendov a štátnych sviatkov na území Talianska je možné...
Zdroj: User Admin