Informácie podľa krajín - Turkmenistan Späť na mapu

Nákladná doprava

Všeobecné informácie


Azerbajdžan a Turkménsko pristúpili k protokolu e-CMR

Azerbajdžan a Turkménsko pristúpili k protokolu e-CMR

Azerbajdžan a Turkménsko pristúpili k protokolu OSN e-CMR, pričom sa zaviazali k úplnej bezpapierovej preprave tovaru a digitalizácii dopravného procesu. Digitálna e-CMR odbúrava papierovanie, znižuje manipulačné náklady, eliminuje administratívne a fakturačné oneskorenia, znižuje nezrovnalosti a zvyšuje transparentnosť a bezpečnosť celého logistického reťazca. Súčasne poskytuje presnejšie údaje na sledovanie zásielky s prístupom k informáciám v reálnom čase. Digitálnu verziu Dohovoru o...
Zdroj: User Admin
TIR-EPD v Turkménsku

TIR-EPD v Turkménsku

Aplikácia TIR-EPD je už funkčná aj v Turkménsku. Štátny colný výbor Turkménska potvrdil, že aplikácia TIR-EPD plne vyhovuje colným požiadavkám Turkménska a je funkčná pre tranzitné a dovozné prepravy na týchto colných úradoch: 07223 – Artyk gumruk posty 07317 – Parom gecelgesi gumruk posty 07364 – Farap awtoyollary gumruk posty 07225 – Sarahs...
Zdroj: User Admin
Turkménsko: Nová požiadavka na colné odbavenie

Turkménsko: Nová požiadavka na colné odbavenie

Nová požiadavka na colné odbavenie v Turkménsku Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU), Ženeva, informovala, že s účinnosťou od 15. februára 2017, v súlade s Colným kódexom Turkménska, je nutné pri colnom odbavení tovarov do voľného obehu alebo dočasného uskladnenia v Turkménsku predložiť kópiu colného vyhlásenia z krajiny vývozu. Kópia colného vyhlásenia z krajiny vývozu musí byť predložená...
Zdroj: User Admin