Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

Záručné ukrajinské združenie AsMAP UA, poskytlo IRUnasledujúcu informáciu týkajúcu sa novej zmeny v uplatňovaní procedúr na ukrajinskýchhraničných priechodoch:

 

Aby bol možný dovoz tovarov na územie Ukrajiny, musí byťmiestnym príjemcom predložené Predbežné oznámenie („PP“) / Predbežné vyhlásenie(„PD“) colnej službe Ukrajiny v súlade s národnou legislatívou(článok 93 Colného kódexu Ukrajiny; Nariadenie Colnej služby Ukrajiny č. 551z dňa 3. júla 2006, Nariadenie Colnej služby Ukrajiny č. 129 z dňa28. februára 2003).

 

Od 1. januára 2009,v súlade s Nariadením Colnej služby Ukrajiny č. 1227 zo dňa 12.decembra 2005, bude všetkým vozidlám prepravujúcim tovary na územie Ukrajinypre akýkoľvek iný účel ako tranzit, znemožnený vstup na územie Ukrajiny, aknepredložia colným orgánom Predbežné oznámenie („PP“) / Predbežné vyhlásenie(„PD“) zo strany príjemcu tovaru.  


Zdroj: IRU, ECB

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020