Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Pomocnú ruku pri zvládaní následkov vojenského konfliktu na Ukrajine podávajú aj slovenskí autobusoví dopravcovia. Spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje cez svoju dcérsku spoločnosť ARRIVA Michalovce prímestskú prepravu osôb v Košickom samosprávnom kraji priamo v dotknutej oblasti ukrajinských hraníc, jeden z členov združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, začal po dohode s ministrom dopravy Andrejom Doležalom a v koordinácii s predstaviteľmi Ukrajinskej ambasády, v piatok 25. februára vo večerných hodinách zabezpečovať bezplatný odvoz utečencov z hraničného prechodu Vyšné Nemecké. ČESMAD Slovakia vysoko oceňuje ponuku spoločnosti ARRIVA okamžite podať pomocnú ruku rodinám hľadajúcich bezpečie na Slovensku.

Generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. – Gejza Sačko, je kontaktnou osobou a osobne riadi zabezpečovanie pomoci, je v priamom kontakte s Ukrajinskou ambasádou a s krízovým štábom Košického samosprávneho kraja.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 26. 02. 2022