ČESMAD Slovakia pokračuje v pomoci Ukrajine

ČESMAD Slovakia pokračuje v pomoci Ukrajine

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 27. februára 2022) – V noci zo soboty 26. februára na nedeľu 27. februára na žiadosť Ukrajinského veľvyslanectva na Slovensku a v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR združenie ČESMAD Slovakia operatívne zorganizovalo prepravy humanitárnej pomoci zo Slovenska pre Ukrajinu. Na základe koordinácie medzi členskými dopravnými spoločnosťami boli vyčlenené voľné vozidlá a oslovení vodiči, ktorí vedomí si vážnosti situácie ochotne na požiadanie v noci nastúpili do kamiónov a vyrazili na prepravy.

Prezídium ČESMAD Slovakia v nedeľu tiež rozhodlo, že združenie okamžite uvoľní a poskytne 10 000 eur na pomoc Ukrajine, aby pomohlo našim susedom, ktorí čelia následkom bezprecedentného vojnového konfliktu a humanitárnej kríze.

Združenie ČESMAD Slovakia je najväčšie a najvplyvnejšie záujmové združenie profesne orientované na cestnú dopravu. Má takmer 900 členov, ktorí disponujú kapacitou viac ako 15 000 nákladných vozidiel a autobusov.

Pavol Piešťanský, prezident združenia ČESMAD Slovakia


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 27. 02. 2022