Prepravy medzi EÚ a Veľkou Britániou

Prepravy medzi EÚ a Veľkou Britániou

Medzi EÚ (okrem ostrova Írsko) a Veľkou Britániou (GB) (Anglicko, Škótsko a Wales) sú zavedené úplné colné kontroly. Na tovar prepravovaný z írskeho ostrova do VB sa budú aj naďalej vzťahovať existujúce opatrenia, pričom rokovania o protokole pre Severné Írsko v súčasnosti prebiehajú.

Preprava tovaru cez pohraničné miesta, ktoré využívajú službu pre pohyb nákladných vozidiel (Goods Vehicle Movement Service, GVMS) GVMS je vládna IT platforma Spojeného kráľovstva na prepravu tovaru do Severného Írska a Veľkej Británie alebo z týchto krajín. Od 1. januára 2022 musí byť každý, kto prepravuje tovar medzi VB a EÚ cez pohraničné miesta, ktoré využívajú GVMS na účely colnej kontroly, k tejto službe zaregistrovaný.

Systém GVMS umožňuje prepojenie referenčných údajov v colných vyhláseniach, takže vodič prepravujúci tovar musí predložiť iba jeden doklad, a to referenčný údaj o pohybe tovaru (Goods Movement Reference, GMR). Tento jediný doklad pomáha urýchliť colné odbavenie tovaru. Všetky pohyby, vrátane prázdnych vozidiel a kontajnerov, cez hraničné miesto systému GVMS musia mať platný GMR. Bez neho sa vodič, vozidlo ani tovar sa nemôžu dostať na palubu plavidla.
Dôležité je, aby spracovateľ dokladu GMR (zvyčajne dopravca alebo sprostredkovateľ) uviedol všetky správne referenčné údaje. V opačnom prípade bude váš tovar na hraniciach zdržaný. Zaobstarajte si GMR a skontrolujte, ktoré referenčné údaje budete na jeho vytvorenie potrebovať.

Na niektorých miestach, ktoré používajú systém GVMS spolu s inými colnými modelmi, môžu fungovať alternatívne procesy. Pokiaľ prepravujete tovar cez jedno z týchto miest, mali by ste sa informovať u dopravcu, s ktorým mienite spolupracovať, aké informácie budete k colnému odbaveniu potrebovať.

Kedy a kde sa hlásiť ku kontrole vami prepravovaného tovaru
Niektoré tovary prepravované do VB z EÚ cez hraničné miesta GVMS bude nutné pri príchode skontrolovať, než budú môcť byť preclené. Budete musieť skontrolovať, či váš tovar nie je zadržaný, a postupovať podľa pokynov HMRC.

Ako skontrolovať, či sa nevyžaduje oznámenie o kontrole
Služba typu „Check if you need to report for an inspection“ (Skontrolovať nutnosť hlásenia ku kontrole) umožňuje osobám prepravujúcim tovar, vrátane vodičov, pomocou dokladu GMR skontrolovať, či ich tovar nie je zadržaný. Na využitie služby nie je nutné byť registrovaný v systéme GVMS. Doklad GMR obsahuje odkaz na službu „Skontrolovať nutnosť hlásenia ku kontrole“. Každý, kto má tento odkaz, môže k službe získať prístup pomocou smartfónu alebo zariadenia s pripojením k internetu.
Pokiaľ ste vytvorili GMR a potrebujete ho zaslať vodičovi, prepošlite mu príslušný e-mail alebo súbor PDF obsahujúci GMR. Neposielajte snímky obrazovky – vodič nebude mať k odkazom prístup.

Spracovateľ GMR s prístupom do systému GVMS môže tiež na ovládacom paneli GVMS zistiť, či nie sú vyžadované určité kontroly.

Kde sa hlásiť na kontrolu

Služba „Check if you need to report for an inspection“ (Skontrolovať nutnosť hlásenia ku kontrole) bola aktualizovaná, takže teraz budú k dispozícii aj podrobnosti o miestach, kam sa môžete dostaviť k požadovaným kontrolám.

Pokiaľ prichádzate do prístavu Dover, Eurotunnel alebo Holyhead, budete nasmerovaní, aby ste sa pre tieto kontroly dostavili do vnútrozemského colného pracoviska (IBF). V prípade všetkých ostatných hraničných lokalít GVMS budete nasmerovaní do kontrolného zariadenia v prístave alebo v jeho blízkosti.

Dôsledky nenahlásenia sa ku kontrole

Ak dopravca a/alebo vodič nedodrží pokyny HMRC a nenahlási sa na kontrolu, môže mu byť uložená pokuta až do výšky 2 500 GBP. Zodpovednosťou spracovateľa GMR je zabezpečiť, aby tovar dorazil do colného pracoviska IBF, pokiaľ k tomu dostane pokyn, a aby jeho vodiči boli informovaní alebo mali prostriedky na overenie, či nie je potrebná kontrola.

Kde získať ďalšiu podporu

Ak máte konkrétnu otázku týkajúcu sa dovozu alebo vývozu, zavolajte na telefónnu linku HMRC pre colný a medzinárodný obchod 0300 322 9434.
Linka je v prevádzke od pondelka do piatku od 8 do 22 hodín a cez víkendy od 8 do 16 hodín. Okrem toho sa môžete obrátiť na poradcu prostredníctvom živého chatu na webových stránkach britskej vlády pre dopravcov.
Služba živého chatu je k dispozícii v piatich jazykoch: anglicky, rumunsky, poľsky, bulharsky a maďarsky - https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/


Zdroj: GOV.UK

Posledná aktualizácia: 28. 02. 2022