Oslobodenie od mýta pre vozidlá s humanitárnou pomocou v jednotlivých krajinách

Oslobodenie od mýta pre vozidlá s humanitárnou pomocou v jednotlivých krajinách

Francúzsko

Francúzske ministerstvo dopravy informovalo o možnosti oslobodenia od mýta vo Francúzsku pre vozidlá s humanitárnou pomocou a postupoch, ktoré treba dodržiavať.

Mimovládne organizácie alebo spoločnosti organizujúce humanitárnu pomoc sa musia obrátiť na Asociáciu francúzskych spoločností d'Autoroutes (ASFA) zaslaním e-mailu na adresu asfa@autoroutes.fr a požiadať o „preukaz“ na oslobodenie od mýta vo Francúzsku, pre vozidlá smerujúce do zahraničia.

Iná situácia je pri prepravách v rámci Francúzska, pri prepravách tovaru do zberných bodov na francúzskom území pred odoslaním na Ukrajinu. V tomto prípade bude ASFA riešiť podnety od prípadu k prípadu v spolupráci s diaľničnými koncesionármi.

Česká Republika

Ministerstvo dopravy v Českej Republike vydalo rozhodnutie, že prepravy nákladných vozidiel a autobusov s celkovou hmotnosťou nad 3,5t za účelom humanitárnej pomoci Ukrajine sú oslobodené od mýta.

Pre oslobodenie vozidla od mýtnych poplatkov je potrebné zaslať príslušný formulár na e-mail ua@czechtoll.cz.

Formulár k stiahnutiu: https://mytocz.eu/sites/default/files/2022-03/Hum_UA_LPN_list.xlsx

Formulár obsahuje:

  • Kontaktná osoba (meno, telefónne spojenie)
  • Zoznam evidenčných čísel vozidiel
  • Vozidlá nad 3,5 t (ÁNO/NIE)
  • Predpokladané časy pohybu vozidiel po spoplatnených komunikáciách (od-do),
  • Predpokladaná trasa pohybu vozidiel po spoplatnených komunikáciách

Viac informácií je možné nájsť tu: https://mytocz.eu/cs/Hum_UA

Rakúsko

Rakúsko udelilo výnimku z platenia mýtnych poplatkov pre humanitárnu pomoc smerujúcej na Ukrajinu. Za účelom získania tejto výnimky je potrebné vyplniť formuláre  a poslať ich na email: ausnahmeantrag@asfinag.at

Formuláre:
Appendix 3B Application For Exemption Vehicles With A Max GVW Of More Than 3,5T (V 67)

Appendix 3C Application For Exemption Road Section Toll (V 67)

Nemecko

Pre prepravy humanitárnej pomoci na Ukrajinu udelilo Nemecko výnimku z povinnosti platenia mýtnych poplatkov. Podrobnosti o podmienkach udelenia výnimky je možné nájsť TU.

Poľsko

Poľská vláda sa rozhodla udeliť výnimku z platenia mýtnych poplatkov pre vozidlá prepravujúce humanitárnu.

Za účelom získania výnimky z platenia mýtnych poplatkov pre individuálne vozidlá alebo konvoj vozidiel prepravujúcich humanitárnu pomoc je potrebné nižšie uvedené informácie poslať poľskému ministerstvu dopravy na email: humanitarianaid@mi.gov.pl.

Od spoločnosti, ktorá plánuje prepravu humanitárnej pomoci sa vyžadujú nasledovné informácie:
- počet vozidiel v konvoji,
- evidenčné čísla vozidiel,
- krajinu registrácie vozidiel,
- ak je možné, približnú dobu cesty na poľskom území (v oboch smeroch).

Okrem toho, v prípade ak trasa vozidla alebo konvoja prepravujúcich humanitárnu pomoc vedie cez niektorý zo spoplatnených diaľničných úsekov v správe súkromných spoločností, je možné tieto vozidlá oslobodiť od povinnosti platiť mýto za predpokladu, že sa obrátia na príslušného koncesionára vopred a poskytnú vyššie uvedené informácie aj na emailovú adresu uvedenú vyššie.

Kontakty na koncesionárov, ktorý spravujú konkrétne cestné úseky:
Diaľnica A1 – AmberOne
Diaľnica A2 – Autostrada Wielkopolska
Diaľnica A4 – Autostrada Malopolska


Posledná aktualizácia: 07. 03. 2022