Náročné vyjednávania na MF SR k dani z motorových vozidiel prinášajú zaujímavé a konštruktívne riešenie

Náročné vyjednávania na MF SR k dani z motorových vozidiel prinášajú zaujímavé a konštruktívne riešenie

Vážení dopravcovia,

vo štvrtok 16. januára 2020 sa konalo na Ministerstve financií SR stretnutie na najvyššej úrovni, ktorého témou boli návrhy zníženia dani z motorových vozidiel.

Za cestných dopravcov sa stretnutia zúčastnili zástupcovia oboch profesných združení ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska – UNAS. Predstavitelia Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) minister Ladislav Kamenický, štátna tajomníčka Dana Meager a expertný tím ministerstva, vrátane predstaviteľov Inštitútu finančnej politiky, prijali zástupcov ČESMAD Slovakia prezidenta Pavla Jančoviča, I. viceprezidenta Pavla Piešťanského a generálneho tajomníka Ivana Ruska, ako aj zástupcov UNAS pána Eugena Gunára, pána Vladimíra Sopúcha a pána Stanislava Skalu.

Dlhé a náročné vyjednávania dospeli k návrhu, s ktorým ČESMAD Slovakia vie ďalej pracovať a predstavuje konštruktívne riešenie pre dopravcov SR.

Združenie ČESMAD Slovakia rokuje o dani z motorových vozidiel so zástupcami MF SR už niekoľko rokov. Pôvodný návrh ministerstva ešte z roku 2017 predstavoval celkovú úsporu na dani z motorových vozidiel v rámci sektora približne o 4,6 mil. euro. Ďalší návrh z rokov 2018 a 2019 prichádzal so znížením celkového daňového zaťaženia pri uvedenej dani o cca 9,3 mil. euro. Zástupcom ČESMAD Slovakia sa podarilo v niekoľkých etapách pozičných vyjednávaní ustáliť riešenie, ktoré predstavuje celkovú úsporu na dani z motorových vozidiel v rámci sektora vo výške 30 mil. euro. To je zároveň objem celkového fiškálneho vplyvu na rozpočet.

V zmysle stanoviska MF SR, pokiaľ dopravcovia definitívne tento návrh potvrdia bude otvorený legislatívny proces, výsledkom ktorého bude oficiálny vládny návrh zákona. Tento vládny návrh si následne adoptuje do plánu legislatívnych úloh aj vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb 2020.Nakoľko sa jedná o zákonnú úpravu, tento proces vyústi do prerokovania a prijatia novely zákona v novozvolenom Parlamente.

Pre najnovšie vozidlá (do 3 rokov) sa celková zľava zvyšuje z pôvodných 25 % až na 50 %. Zľava sa postupne znižuje v závislosti od veku vozidla. Environmentálny aspekt zostáva zachovaný, starším autám sa znižuje zľava. Cieľom je aby po cestách jazdili novšie, bezpečnejšie vozidlá, ktoré menej opotrebovávajú vozovku. Úprava ruší systém malusov (znevýhodnení) pre vozidlá staršie ako 12 rokov a uplatňuje výraznejšie zľavy na všetky ostatné vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave.

Návrh rozširuje úľavy, ktoré sú aktuálne platné len pre súpravy aj na všetky samostatné ťahače a návesy. Výsledkom by malo byť výrazné zjednodušenie a sprehľadnenie systému výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónu dopravu.

Nižšie prikladáme aj návrh v tabuľkovej podobe:

Zmena sadzieb podľa veku vozidla

 

Návrh

Pôvodné sadzby

do 3 roky

-50%

-25%

3 – 6 rokov

-40%

-20%

6-9 rokov

-30%

-15%

9-12 rokov

-20%

0%

12-13 rokov

-10%

10%

13 a viac rokov

0%

20%


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020