Školenie o Dohovore TIR

Školenie o Dohovore TIR
PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ
 • pre všetkých, ktorí sa rozhodli zabezpečiť colný dlh prepravovaného tovaru karnetom TIR
 • pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so systémom TIR a jeho výhodami
Školenie je povinné:
 • pre dopravcov vstupujúcich do systému TIR
 • pre dopravcov využívajúcich systém TIR
 • základné vstupné školenie
 • preškolenie raz za 2 roky
   
CIEĽ

Oboznámiť záujemcov s medzinárodným Dohovorom TIR, jeho geografickou pôsobnosťou, mechanizmom zabezpečenia ohrozených ciel a daní, fungovaním v praxi, ako aj výhodami, ktoré ho radia medzi najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie colné tranzitné systémy.

 
OBSAH ŠKOLENIA
 • História systému TIR
 • Základné princípy Dohovoru TIR
 • Záručná sieť, poisťovateľ systému TIR
 • Karnet TIR - medzinárodný tranzitný colný doklad
 • Výhody systému TIR v porovnaní s ostatnými tranzitnými systémami
 • Aplikácia IRU TIR EPD: elektronické colné vyhlásenia TIR a predbežné colné vyhlásenia
 • Podmienky vstupu dopravcu do systému TIR
 • Reklamácie, colné dlhy
 • Diskusia
 • Záver
 
ROZSAH ŠKOLENIA
Základné vstupné školenie 2,5 hod
Preškolenie v intervale raz za 2 roky 1,5 hod
* Školenia nie sú limitované minimálnym počtom účastníkov, školenie uskutočňujeme aj pre jedného záujemcu.
 
CENA s DPH
83,39 EUR Člen Základné vstupné školenie
116,87 EUR Nečlen Základné vstupné školenie
43,16 EUR Člen Preškolenie
* V cene je podľa záujmu zahrnuté aj zaškolenie na prácu s aplikáciou TIR EPD na podávanie elektronických vyhlásení TIR.
 
LEKTORI
Tatiana Prokopiusová - vedúca colného oddelenia
Aneta Juhászová - referent regionálnej kancelárie
Alena Havrillová - referent regionálnej kancelárie
 
TERMÍNY A MIESTA ŠKOLENÍ
Školenia realizujeme podľa záujmu, aj individuálne, v nasledujúcich kanceláriách združenia::
Bratislava
Nové Zámky
Košice
 
KONTAKT
prokopiusova@cesmad.sk +421 903 282 739
zámky@cesmad.sk +421 903 467 850
košice@cesmad.sk +421 903 754 640
skolenia@cesmad.sk +421 915 981 528

 


Posledná aktualizácia: 26. 05. 2020