Legislatíva cestnej dopravy

Lex Ukrajina

Lex Ukrajina

Dnes 30. marca 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 92/2022 Z.z. o niektorých...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Zmeny zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke

Zmeny zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. z dielne Ministerstva vnútra SR...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Viacero dopravných spoločností sa na združenie obrátilo s dotazom na aktuálne zmeny...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 

20/1996 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 21. júla 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzivládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave
 

110/1969 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 31. augusta 1969 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
 

68/1967 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 2. júna 1967 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave
 

95/1966 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 27.októbra 1966 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

72/1963 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 13. septembra 1963 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave