Legislatíva cestnej dopravy

38/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 1999 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

45/1999 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 16. apríla 1998 bola v Starom Smokovci podpísaná Dohodamedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

38/1999 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 1998 bola v Kodani podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
 

223/1997 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. januára 1997 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
 

214/1993 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzivládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch
 

179/2002 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky.Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje,že 28. mája 2001 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
 

405/2001 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou autobusovou dopravou.
 

404/2001 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou.