Aktuality

Prerušenie premávky v tuneli Fréjus

Prerušenie premávky v tuneli Fréjus

V dôsledku plánovaných údržbárskych prác bude premávka v tuneli Fréjus prerušená v oboch smeroch od...
Zdroj: ČESMAD Bohemia
 
Úplná uzávierka diaľnice A7 v Nemecku

Úplná uzávierka diaľnice A7 v Nemecku

Úplná uzávierka diaľnice A7 je naplánovaná od piatku 5. apríla 22.00 h...
Zdroj: IRU
 
Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom

Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom

Rakúsko opäť zaviedlo do 2. júna 2024 dočasné hraničné kontroly na hraniciach...
Zdroj: IRU
 
Nová generálna tajomníčka združenia

Nová generálna tajomníčka združenia

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 3. apríla) – Prezídium ČESMAD Slovakia na svojom riadnom zasadaní 27. marca 2024 schválilo do funkcie nového generálneho tajomníka Mgr. Luciu Nemček, ktorá týmto prevzala vedenie sekretariátu ČESMAD Slovakia. „Doterajší generálny tajomník Peter Varga, MBA, MSc., sa rozhodol pokračovať ďalej v profesionálnej kariére v inej oblasti, kde...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Celoeurópska kontrolná akcia Truck & Bus

Celoeurópska kontrolná akcia Truck & Bus

V poradí druhá celoeurópska kontrolná akcia Roadpolu v tomto roku, zacielená na nákladnú a autobusovú...
Zdroj: IRU
 
Požiadavka na dodatočné dokumenty v Poľsku

Požiadavka na dodatočné dokumenty v Poľsku

Od piatku 22. marca 2024 požadujú poľskí colníci dodatočné doklady od vodičov...
Zdroj: ČESMAD Bohemia
 
Uzávera na ceste I/51  v Trnavskom kraji pre vozidlá s celkovou dĺžkou nad 10 m

Uzávera na ceste I/51 v Trnavskom kraji pre vozidlá s celkovou dĺžkou nad 10 m

Z dôvodu realizácie stavby „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Zmena zákazu jázd v Maďarsku

Zmena zákazu jázd v Maďarsku

Ministerstvo dopravy modifikovalo zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t počas...
Zdroj: IRU