Aktuality

Grécko: Štajk aktuálne

Grécko: Štajk aktuálne

AEBTRISofia a OFAE Grécko nás informovali,že hraničnýpriechod Kapitan Petko Voivoda (medzi Gréckom...
Zdroj: IRU, ECB
 
Grécko:Štrajk aktuálne

Grécko:Štrajk aktuálne

OFAE Atény nás informovali, že stav v Grécku zostáva nezmený. Hlavné úseky,...
Zdroj: IRU, ECB
 
Slovensko: Prípojné vozidlá daň

Slovensko: Prípojné vozidlá daň

Na základe rokovania ZdruženiaČESMAD Slovakia s generálnym riaditeľom Sekcie daňovej a colnej Ministerstva financií SR vo veci úľavy na dani z prípojných vozidiel, sa po následnej vzájomnej konzultácii medzi MF SR a Daňovým riaditeľstvom SR dospelo k záveru, že v prípade, ak vozidlá kategórie O spĺňajú limity emisnej normy EURO 3. EURO 4...
 
Rusko: Diaľničné poplatky

Rusko: Diaľničné poplatky

Podľa posledných informáciíbude od 1. februára 2009 v Ruskej federáciispoplatňované používanie diaľníc.Poplatkom...
Zdroj: ITD
 
Grécko: Štrajk

Grécko: Štrajk

OFAE,Aténynás informovali,že farmári blokovali hlavnéúseky medzi Aténmi a Thessalonikami,hraničnípriechod s Bulharskom (Promachon)...
Zdroj: IRU, ECB
 
Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

Záručné ukrajinské združenie AsMAP UA, poskytlo IRUnasledujúcu informáciu týkajúcu sa novej zmeny v uplatňovaní procedúr na ukrajinskýchhraničných priechodoch: Aby bol možný dovoz tovarov na územie Ukrajiny, musí byťmiestnym príjemcom predložené Predbežné oznámenie („PP“) / Predbežné vyhlásenie(„PD“) colnej službe Ukrajiny v súlade s národnou legislatívou(článok 93 Colného kódexu Ukrajiny; Nariadenie Colnej služby Ukrajiny č. 551z dňa...
Zdroj: IRU, ECB
 
K aplikácii IRU NCTS TIR pristúpilo Fínsko

K aplikácii IRU NCTS TIR pristúpilo Fínsko

Partnerstvo medzi fínskou colnousprávou, fínskym záručným združením a IRU prináša plodné výsledky. IRUs potešením oznamuje svojim členským združeniam, že od 20. januára 2009 držitelia karnetov TIRmôžu použiť aplikáciu IRU TIR-EPD (NCTS TIR) na predloženie elektronickýchpredbežných vyhlásení TIR na colné úrady odoslania/vstupu do EÚ vo Fínsku. Preúčely identifikácie elektronického predbežného vyhlásenia TIR by mali...
Zdroj: IRU, ECB
 
Slovinsko: Zmena zákazov jázd

Slovinsko: Zmena zákazov jázd

Slovinskézdruženie nás informovalo,že sa zrušili zákazy jázdv sobotu na úsekoch A5 Pesnica-Lenart...