Ponuka Školení

Podľa kategórie:
Ponuka Školení
Incoterms - obchodné podmienky v medzinárodnom obchode

Incoterms - obchodné podmienky v medzinárodnom obchode

CIEĽ Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi, aby si uľahčili uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.   OBSAH ŠKOLENIA Charakteristika pravidiel INCOTERMS. Výklad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2010. Prehľad jednotlivých dodacích doložiek podľa...
 
Nakladanie a upevňovanie nákladu

Nakladanie a upevňovanie nákladu

CIEĽ Poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o problematike nakladania a upevnenia nákladu a oboznámiť ich s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a upevňovania nákladu.   OBSAH ŠKOLENIA Zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu na vozidle, zákony a predpisy Zaťaženie a namáhanie nákladu Nákladné dopravné prostriedky Spôsob preťaženia,...
 
Režim práce, tachografy a vysielanie vodičov

Režim práce, tachografy a vysielanie vodičov

CIEĽ Vysvetliť súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave, či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami a vysielaním vodičov. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o povinnostiach dopravcu ako aj vodiča pri výkone povolania.   OBSAH ŠKOLENIA...
 
Dohovor CMR

Dohovor CMR

CIEĽ Detailné vysvetlenie vzťahov medzi odosielateľom, príjemcom a prepravcom. Výklad ustanovení Dohovoru CMR a praktický dopad na každodenné fungovanie cestnej dopravy.   OBSAH ŠKOLENIA Výklad jednotlivých ustanovení Dohovoru CMR Nákladný list CMR – vysvetlenie obsahu Zodpovednosť dopravcu a odosielateľa Poistenie zodpovednosti dopravcu - súvisiace právne predpisy Najčastejšie prípady škôd Poistné zmluvy...
 
Kurz kvalifikácie vodičov - KKV

Kurz kvalifikácie vodičov - KKV

CIEĽ Zabezpečiť Kurz pravidelného výcviku vodičov, na ktorých sa vzťahuje táto povinnosť:•    pre vodičov nákladnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu C, CE alebo C1, C1E získaným do 10.9.2009•    pre vodičov osobnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu  D, DE alebo D1, D1E získaným do 10.9. 2008•    pre vodičov osobnej...
 
Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ Školenie je primárne určené prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy za účelom splnenia ustanovení o požadovanej odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a Zákona...
 
Školenie o Dohovore TIR

Školenie o Dohovore TIR

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ pre všetkých, ktorí sa rozhodli zabezpečiť colný dlh prepravovaného tovaru karnetom TIR pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so systémom TIR a jeho výhodami Školenie je povinné: pre dopravcov vstupujúcich do systému TIR pre dopravcov využívajúcich systém TIR základné vstupné školenie preškolenie raz za 2...