Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave
PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ

Školenie je primárne určené prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy za účelom splnenia ustanovení o požadovanej odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

V neposlednom rade školenie odporúčame všetkým zamestnancom v odvetví cestnej dopravy, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a získať aktuálne informácie z legislatívnej oblasti na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto sektore.

CIEĽ

Pripraviť účastníkov školenia na absolvovanie skúšky k preukázaniu odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie cestnej dopravy v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia  EP a Rady (ES) č. 1071/2009.

OBSAH ŠKOLENIA

aším cieľom je ponúknuť záujemcom typ podvečerného školenia, ktoré je možné skĺbiť s inými pracovnými povinnosťami. Školenie bude prebiehať 4 vybrané pracovné dni (utorok a štvrtok) počas 2 týždňov po 3 hodiny. Spolu tak absolvujete 12 hodín odbornej prípravy, ktorá bude okrem teoretickej časti zameraná najmä na praktické príklady, ktoré tvoria značnú časť samotnej skúšky. Po každej tematickej časti si formou kvízov zrekapitulujeme naučené vedomosti a v závere školenia si vyplníte a následne spoločne vyhodnotíme modelový test.

Obsah školenia

 • informácie z oblastí, ktoré definuje Nariadenie EP a Rady č. 1071/2009:
  • Občianske právo
  • Obchodné právo
  • Sociálne právo
  • Daňové právo
  • Obchodné a finančné riadenie podniku
  • Prístup na trh
  • Technické normy a technické aspekty prevádzky
  • Bezpečnosť na cestách
 • overovanie získaných vedomostí po každej tematickej časti vo forme kvízov a voľnej diskusie
 • praktické cvičenia formou prípadových štúdií
TYP ŠKOLENIA
Školenie
*pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
CENA (s DPH)
259 EUR,- Člen
299 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
LEKTOR
odborníci na dané témy
MIESTO A TERMÍN ŠKOLENIA
Školenia otvárame online formou a prezenčne v nasledujúcich mestách:
Bratislava
Zvolen
Prešov
 
školenie sa realizuje online formou, ako klasické dvojdňové školenie, alebo podvečerná príprava rozdelená na 4 dni formou poobedňajšej výučby
 
Termíny nájdete TU
 
KONTAKT
skolenia@cesmad.sk
+421 915 981 528

Posledná aktualizácia: 02. 02. 2024