Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave
PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ

Školenie je určené prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy, ktorí nespĺňajú podmienky pre udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Obsah školenia je určený aj iným zamestnancom dopravných firiem, ktorí chcú získať aktuálne vedomosti z problematiky, ktorá sa vyžaduje pri skúškach odbornej spôsobilosti podľa zákona o cestnej doprave.

 
CIEĽ

Pripraviť účastníkov školenia k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

Informovať o aktuálnych zmenách legislatívy na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto odbore.

 
OBSAH ŠKOLENIA

Odbornú spôsobilosť v cestne doprave je potrebné preukázať pri žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a koncesie na taxislužbu.

Ďalej by mala byť zabezpečená odborná spôsobilosť počas celej doby podnikania a v prípade kontroly ju preukázať kontrolnému orgánu.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:

  1. OBČIANSKE PRÁVO
  2. OBCHODNÉ PRÁVO
  3. SOCIÁLNE PRÁVO
  4. DAŇOVÉ PRÁVO
  5. OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU
  6. PRÍSTUP NA TRH
  7. TECHNICKÉ NORMY A TECHNICKÉ ASPEKTY PREVÁDZKY
  8. BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Obsah školenia je rozdelený do 2 dní a jeho súčasťou je aj praktické cvičenie formou prípadových štúdií.

 
TYP ŠKOLENIA
Školenie
Minimálny počet účastníkov na otvorenie školenia je 5
*pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
 
CENA (s DPH)
259 EUR,- Člen
279 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
LEKTOR
odborníci na dané témy
 
MIESTO A TERMÍN ŠKOLENIA
Školenia otvárame podľa záujmu v nasledujúcich mestách:
Bratislava
Zvolen
Prešov
 
školenie sa realizuje online formou, ako klasické dvojdňové školenie, alebo podvečerná príprava rozdelená na 4 dni formou poobedňajšej výučby
 
Termíny nájdete TU
 
KONTAKT
skolenia@cesmad.sk
+421 915 981 528

Posledná aktualizácia: 15. 11. 2023