Zákaz vstupu na územie Ruskej federácie cez Bielorusko

Zákaz vstupu na územie Ruskej federácie cez Bielorusko

Upozorňujeme dopravcov, že od 1. augusta 2018 nebude možný vstup na územie Ruskej Federácie cez Bielorusko.

Úrad hraničnej stráže Ruskej federácie bol poverený zavedením federálneho zákona „O štátnej hranici Ruskej federácie“ týkajúci sa prechodu zahraničných občanov cez rusko – bieloruskú hranicu.

Podľa tohto zákona môžu zahraniční občania vstupovať na územie Ruskej federácie a vystupovať z územia Ruskej federácie iba cez bilaterálne hraničné priechody určené pre medzinárodný pohyb.

Na rusko – bieloruskej hranici sa takého priechody nenachádzajú.

Uvedený zákaz sa netýka občanov Ruska a Bieloruska.

Zoznam oficiálnych hraničných priechodov na štátnej hranici Ruskej Federácie je stanovený Nariadením vlády RF č. 2665-p zo dňa 29. novembra 2017:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102125863&backlink=1&&nd=102452508

Doterajšie využívanie rusko – bieloruských priechodov (najmä priechodu Krasnaja Gorka) medzinárodnou kamiónovou dopravou bolo zo strany ruských orgánov neoficiálne tolerované i napriek platnosti vyššie uvedeného federálneho zákona. Nakoľko sa od 1. augusta 2018 bude tento zákon prísne dodržiavať, odporúčame dopravcom na prepravy do Ruskej federácie využívať schválené medzinárodné hraničné priechody (napr. na hranici s Litvou, Lotyšskom, Estónskom, Ukrajinou, ....).

 

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU uvedenú situáciu pozorne monitoruje  a podnikne všetky potrebné kroky na zlepšenie tohto stavu. Z tohto dôvodu oceníme, ak nás budete informovať o praktických skúsenostiach a reálnej situácii na hraniciach s Ruskou federáciou.


Zdroj: ASMAP

Posledná aktualizácia: 25. 07. 2018