Rusko: Pribudli ďalšie dva hraničné priechody pre systém TIR

Rusko:  Pribudli ďalšie dva hraničné priechody pre systém TIR

V súvislosti so spustením prepravných operácií TIR v Číne vydalo Ministerstvo financií Ruskej federácie dňa 5. júla 2018 Nariadenie č. 149n o zmenách a doplneniach Nariadenia  č. 159n zo dňa 24. októbra 2017 „O pohybe tovarov v súlade s Colným dohovorom o medzinárodnej preprave tovarov na podklade karnetov TIR“.

Na základe nového nariadenia sa rozširuje zoznam hraničných priechodov schválených pre systém TIR  o dva nové, a to ZabaikalskPogranichnyi, ktoré sa nachádzajú na rusko-čínskej štátnej hranici. 

Nové nariadenie nadobúda účinnosť 7. októbra 2018.

Otváracie hodiny oboch colných úradov sú od pondelka do soboty od 9:00 do 21:00 hod. s výnimkou štátnych sviatkov.

Aplikácia TIR-EPD bude aktualizovaná o uvedené hraničné priechody.


Posledná aktualizácia: 20. 09. 2018