Nové sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku

Nové sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku

Vyššie sadzby minimálnej mzdy pre vodičov, ktorí prepravujú tovar v Rakúsku, nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019.

Rakúsky zákon o minimálnej mzde (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz: LSD-BG) zahŕňa, okrem prepravy aj všetky dopravné operácie, ktoré sa v danej krajine realizujú. Zahraniční dopravcovia sú povinní nahlásiť vyslanie vodičov na územie Rakúska a zaplatiť im zákonnú minimálnu mzdu za vykonanú prácu v danej krajine.

Na začiatku tohto roka sa výška minimálnej mzdy zvýšila. Vodič ľahkého úžitkového vozidla do 3,5 tony a s maximálnou dĺžkou praxe päť rokov napríklad zarobí za hodinu 8,98 EUR namiesto 8,72 EUR. Jeho mesačný zárobok sa zvýšil z približne 1 508 EUR na približne 1 553,5 EUR. Ďalej sa zvýšila hodinová mzda vodiča nákladného vozidla (nad 3 nápravy) s viac ako 20-ročnou praxou, z pôvodných 10,00 EUR na 10,30 EUR, čo predstavuje zvýšenie mesačného zárobku o viac ako 50 EUR (až na 1 781,90 EUR).

V súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného zákona, vyslanie zamestnanca dopravného priemyslu musí byť deklarované pred jeho vstupom na územie Rakúska prostredníctvom elektronického formulára ZKO3-T, ktorý vydalo rakúske Spolkové ministerstvo financií (Bundesministerium für Finanzen).

Aktuálne sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku platné od 1. januára 2019.

Pracovné skúsenosti v danej spoločnosti

1. Manuálni pracovníci a vodiči vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla do 3,5 tony

2. Vodiči vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla viac ako 3,5 tony Vozidlo má najviac 3 nápravy

3. Vodiči vozidiel s celkovou hmotnosťou vozidla 3,5 tony Vozidlo má viac ako 3 nápravy

4. Vodiči návesových a prívesových vozidiel a žeriavov s vlastným pohonom

5a. Vodiči, ktorí majú licenciu prepravovať nebezpečný náklad, a vodiči vysokozdvižných vozíkov s nosnosťou 10 ton

5b. Osoby s osobitnými právami na základe kolektívnej zmluvy

Menej ako 5 rokov

8,98

9,19

9,32

9,42

9,65

9,65

Od 5 do 10 rokov

9,19

9,42

9,53

9,65

9,94

9,94

Od 10 do 15 rokov

9,42

9,65

9,80

9,94

10,17

10,17

Od 15 do 20 rokov

9,65

9,94

10,07

10,17

10,40

10,40

Viac ako 20 rokov

9,89

10,17

10,30

10,40

10,63

10,63

 

Pracovné skúsenosti v danej spoločnosti

6.a Profesionálni vodiči s praxou, ktorí úspešne absolvovali odbornú skúšku. Vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, s najviac 3 nápravami

6.b Profesionálni vodiči s praxou, ktorí úspešne absolvovali profesionálnu skúšku. Vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, s najviac 3 nápravami

6.c Profesionálni vodiči s praxou, ktorí úspešne absolvovali profesionálnu skúšku. Vodiči návesových a prívesových vozidiel

7 Vodiči vozidiel, ktorí dodávajú palivo a plyn na čerpaciu stanicu

Menej ako 5 rokov

9,42

9,70

9,94

10,17

Od 5 do 10 rokov

9,65

9,89

10,17

10,40

Od 10 do 15 rokov

9,94

10,17

10,40

10,65

Od 15 do 20 rokov

10,17

10,42

10,65

10,89

Viac ako 20 rokov

10,40

10,63

10,89

11,10


Posledná aktualizácia: 29. 04. 2019