Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

K zvýšeniu záručného limitu TIR na 100 000 EUR pristúpili ďalšie 3 krajiny, a to Estónsko, Bulharsko a Kazachstan.

Zoznam krajín so zvýšeným ručením  bol aktualizovaný a nasledujúca tabuľka obsahuje všetky zmluvné krajiny Dohovoru TIR, ktoré poskytujú ručenie TIR do výšky 100 000 EUR.

Por. č.

Krajina

Dátum platnosti zvýšenej záruky

1

Arménsko

1.7.2016

2

Azerbajdžan

14.7.2016

3

Belgicko

1.12.2017

4

Bosna a Hercegovina

1.7.2016

5

Bulharsko

21.11.2018

6

Česká republika

14.6.2017

7

Čína

18.5.2018

8

Dánsko

1.2.2018

9

Estónsko

26.6.2018

10

Fínsko

26.9.2017

11

Francúzsko

14.6.2017

12

Holandsko

14.6.2017

13

Chorvátsko

1.2.2018

14

Irán

1.7.2016

15

Kazachstan

1.1.2019

16

Kirgizsko

1.7.2016

17

Litva

15.12.2017

18

Lotyšsko

13.9.2018

19

Luxembursko              

1.12.2017

20

Maďarsko

14.6.2017

21

Moldavsko

1.2.2018

22

Nemecko

14.6.2017

23

Poľsko

8.9.2017

24

Rakúsko

14.6.2017

25

Rumunsko

12.9.2017

26

Srbsko

1.7.2016

27

Slovensko

14.6.2017

28

Slovinsko

26.6.2017

29

Španielsko

14.6.2017

30

Švédsko

1.12.2017

31

Tadžikistan

6.6.2017

32

Taliansko

10.7.2017

33

Turecko

1.7.2017

34

Ukrajina

1.7.2016

35

Veľká Británia

14.6.2017

36

Uzbekistan

1.1.2018

 


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020