Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Na zabezpečenie colného dlhu tovaru prepravovaného medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou bude možné od 30. marca 2019 použiť systém TIR (na základe ustanovení článkov 226 a 227 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie).

Záujemcovia, ktorí chcú využiť systém TIR pri prepravách do a z Spojeného kráľovstva, sa môžu obrátiť na colné oddelenie Združenia ČESMAD Slovakia (tel. kontakt: +421 903 282739, alebo prostredníctvom e-mailu: prokopiusova@cesmad.sk).


Posledná aktualizácia: 07. 02. 2019