Nominácia vodičov na IRU Diploma of Honour

Nominácia vodičov na IRU Diploma of Honour

Nezabudnite nominovať svojich vodičov, o ktorých si myslíte, že si zaslúžia ocenenie z IRU.

Každý rok majú členské spoločnosti ČESMAD Slovakia možnosť nominovať svojich vodičov na udelenie čestného ocenenia IRU Diploma of Honour. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje vodičom autobusovej a nákladnej dopravy, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Ako každý rok, tak aj v roku 2019 bude IRU Diploma of Honour udeľovaný vodičom národnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy ako vyjadrenie uznania ich vynikajúcej práce profesionálneho vodiča v cestnej doprave. Vodič môže byť zamestnancom alebo vlastníkom – prevádzkovateľom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v „nariadení pre vodičov národnej alebo medzinárodnej prepravy osôb alebo tovaru po ceste”.

Ocenenie tých najlepších 

Ocenenie je udeľované najlepším vodičom, ktorých kvalitná práca slúži ako vzor pre mladších vodičov, pričom súčasne zvyšuje bezpečnosť na cestách a zlepšuje obraz tejto profesie. Podľa ustanovení nariadenia IRU, ktoré prijalo prezídium IRU v roku 2007, je ocenenie udeľované vodičom vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy tovaru alebo osôb, ktorí robili česť svojej profesii tým, že jazdili bezpečne, boli lojálni voči svojmu zamestnávateľovi a prejavili morálne kvality.

Iba pre členov ČESMAD

Nominácie môže posielať iba dopravná spoločnosť, ktorá je členom združenia ČESMAD Slovakia, a to najneskôr do 31. augusta 2019 prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorú môžete nájsť na https://www.iru.org/apps/iforms-app?form_id=2859&lng=cz&src=idocs.

Podmienky pre udelenie ocenenia
1. Dopravná spoločnosť musí byť členom združenia ČESMAD Slovakia.
2. Vodič (môže ísť aj o majiteľa) musí spĺňať niekoľko podmienok.

Ocenenie „IRU Diploma of Honour“ pozostáva z diplomu a odznaku IRU a odovzdá sa každému vodičovi, ktorý:

- aktívne a pravidelne vykonáva svoju profesiu po dobu najmenej 20 rokov, a to k úplnej spokojnosti zamestnávateľa;

- pracuje pre rovnakú dopravnú spoločnosť najmenej 5 rokov;

- najazdil ako profesionálny vodič vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej doprave minimálne 1 000 000 km;

- v priebehu posledných 20 rokov nespôsobil vlastnou vinou závažnú dopravnú nehodu (s ublížením na zdraví);

- v priebehu posledných 5 rokov nespáchal vážny dopravný, colný alebo administratívny priestupok.


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020