Uzavretie mosta Hlohovec

Uzavretie mosta Hlohovec

Od 12. augusta 2019 sa uzatvára most v Hlohovci pre nákladnú dopravu nad 12 t.

Dôvodom dopravných obmedzení je havarijný stav mosta a jeho odľahčenie do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá je naplánovaná na rok 2020.

Výnimku na prejazd budú mať iba autobusy, vozidlá pre údržbu komunikácií a komunálne služby.

Bližšie informácie o pripravovanej rekonštrukcii môžete získať denne od 9:00 do 15:00 hod. na telefónnom čísle: 033/55 31 287, 288 kl. 111 alebo na www.trnava-vuc.sk. 


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020