Aktuality

Podpísanie memoranda o porozumení a spolupráci

Podpísanie memoranda o porozumení a spolupráci

Združenie ČESMAD Slovakia, zastúpené generálnym tajomníkom RNDr. Ivanom Ruskom, MBA, a Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej Univerzite v Žiline, zastúpená dekanom prof. Ing. Milošom Poliakom, PhD., podpísali 28. augusta na akademickej pôde v Žiline Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Cieľom memoranda je spolupráca najmä v projektovej,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Povinnosť domácej izolácie od 1. septembra 2020 - Opatrenia ÚVZ SR

Povinnosť domácej izolácie od 1. septembra 2020 - Opatrenia ÚVZ SR

V súvislosti s meniacim sa vývojom ochorenia COVID-19 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nové opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/6850/2020 a č. OLP/6911/2020 z 28. augusta 2020. Tieto opatrenia budú účinné od 1. septembra 2020 od 07:00 h. Opatrenia prinášajú viaceré zmeny: - Od 1. septembra...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Ukrajina - prijatie nových opatrení proti šíreniu COVID-19

Ukrajina - prijatie nových opatrení proti šíreniu COVID-19

Kabinet ministrov Ukrajiny predĺžil adaptívnu karanténu na obdobie do 31. októbra 2020. Podmienky vstupu na Ukrajinu Od 28. augusta 2020 do 28. septembra 2020 je zakázaný vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. Kategórie cudzích štátnych občanov, na ktorých sa nevzťahuje zákaz vstupu na Ukrajinu: osoby, ktoré sú manželmi alebo deťmi...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR účinná od 1. septembra 2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR účinná od 1. septembra 2020

Od 1. septembra 2020 vstúpi do platnosti Výhľáška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 228/2020 Z.z. ktorou sa vymedzujú úseky diaľníc, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta. Vyhláškou sa dopĺňajú nové vymedzené úseky ciest, ktoré budú od tohto dátumu spoplatnené mýtom. Zároveň sa upúšťa od monitorovania...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na utorok 1. septembra 2020 a utorok 15. septembra 2020. Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Otvorenie nového riečneho hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Rumunskom

Otvorenie nového riečneho hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Rumunskom

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU bola informovaná o otvorení nového hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Rumunskom. Je situovaný na rieke Dunaj, pričom vzdialenosť medzi dvoma brehmi je 900 metrov. Názov hraničného priechodu na ukrajinskej strane je Orlivka, na rumunskej strane   Isaccea. Hraničný priechod bude obsluhovaný trajektom a prevádzkovaný ukrajinskými a...
Zdroj: IRU
 
Zmena prihlásenia do zákazníckej zóny systému elektronického mýta v Českej republike

Zmena prihlásenia do zákazníckej zóny systému elektronického mýta v Českej republike

Vstup do zákazníckej zóny systému elektronického mýtneho v Českej republike bude od 1. septembra 2020, umožnený slovenským dopravcom výhradne s bezpečnostnými identifikačnými prostriedkami v súlade s eIDAS.  Zmena sa týka všetkých dopravcov, ktorí používajú internetovú zákaznícku zónu mýtneho systému a sídlia v krajine, ktorá je prepojená s Národným identifikačným bodom....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Upresnenie zákazov jázd v Taliansku

Upresnenie zákazov jázd v Taliansku

Zákaz jazdy, ktorý bol avizovaný na utorok 25. augusta 2020 je zrušený. Počas tohto dňa nebudú v platnosti všeobecné zákazy jázd pre nákladnú dopravu. Zákaz jazdy však bude v platnosti v sobotu 29. augusta 2020 v čase od 8.00 h. do 16.00 h a 30. augusta 2020 v čase od 7.00 h do 22.00 h pre...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU