Aktuality

Aktuálny stav – kartel výrobcov nákladných vozidiel

Aktuálny stav – kartel výrobcov nákladných vozidiel

Ponúkame zhodnotenie aktuálneho stavu vo veci kartelu výrobcov nákladných vozidiel, ktoré nám poskytol za spoločnosť Financialright konateľ Dr. Sven Bode.   I. Aktuálny stav žalôb Po zamietnutí prvej žaloby proti kartelu výrobcov nákladných vozidiel z roku 2017 Financialright okamžite podal odvolanie a spoločnosťou poverená advokátska kancelária Hausfeld podala 7. mája 2020...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Inventarizácia v predajniach MOTOEXPERT

Inventarizácia v predajniach MOTOEXPERT

Vážení dopravcovia,dovoľujeme si vás informovať, že predajne MOTOEXPERT budú z dôvodu prebiehajúcej inventúry zatvorené podľa nižšie uvedeného harmonogramu.Bratislava - 11. júna a 12. júna 2020Košice – 18. júna a 19. júna 2020Nové Zámky – 22. júna a 23. júna 2020Zároveň oznamujeme, že internetový obchod www.motoexpert.sk, pracuje bez obmedzení a vaše objednávky môžete vybaviť...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výnimky z platnosti dokladov v oblasti dopravy

Výnimky z platnosti dokladov v oblasti dopravy

S cieľom predĺžiť lehoty stanovené v právnych predpisoch Únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v reakcii na mimoriadne okolnosti spôsobené výskytom ochorenia COVID-19 prijali Európsky parlament a Rada Európskej únie nariadenie (EÚ) 2020/698 z 25. mája 2020,...
Zdroj: Európska Komisia
 
Aktuálne informácie v kauze Kartel

Aktuálne informácie v kauze Kartel

I. Aktuálny vývoj Spoločnosť Financialright GmbH podala v marci 2020 odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu v Mníchove o zamietnutí prvej žaloby podanej spoločnosťou Financialright. Dňa 7. mája 2020 spoločnosť Financialright predložila zdôvodnenie odvolania na odvolací súd v Mníchove. Očakávame, že odvolací súd v Mníchove vydá rozhodnutie v priebehu nasledujúcich ½...
 
 Protest na čerpacích staniciach v Taliansku

Protest na čerpacích staniciach v Taliansku

Pri ceste do Talianska sa musia dopravcovia počas najbližších dní pripraviť na komplikácie z dôvodu konania protestnej akcie. Počas nej budú od utorka 12. mája od 22.00 h do štvrtka 14. mája 22.00 h uzavreté čerpacie stanice. Uzavretie sa týka čerpacích staníc v okolí diaľnic, obchvatov a pripojovacích ciest.V regióne Emilia – Romagna...
 
Ako zmení automatizácia dopravu?

Ako zmení automatizácia dopravu?

Odborníci sa zhodujú, že automatizácia bude mať veľký vplyv na dopravný priemysel, aj keď názory na to, ako rýchlo dôjde k zmenám a či to bude pre ľudí v tomto odvetví dobré alebo zlé, sa líšia. V hre je toho veľa, takmer 80 % všetkých tovarov v Európe sa prepravuje po ceste...
 
Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Členské krajiny Európskej únie môžu po schválení Európskou komisiou za mimoriadnych okolností, ktorými je aj pandémia ochorenia Covid-19, udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov. Na území Slovenska výnimku udelil Národný inšpektorát práce zatiaľ do 31. mája 2020 do 24.00...
 
Zmena čísla na infolinku združenia

Zmena čísla na infolinku združenia

Jedným z výrazných benefitov, ktorý chce združenie ČESMAD Slovakia stabilne ponúkať svojim členov, je poskytovanie informácií z oblasti cestnej dopravy prostredníctvom informačného oddelenia združenia. V čase prepuknutia krízy v súvislosti so šírením koronavíru a následnými opatreniami sme sa snažili byť ústretoví k všetkým dopravcom a pomôcť každému bez rozdielu či je člen, alebo nečlen. Prejavilo sa to...