Aktuality

Kontroly potrebujú efektívne riešenie situácie

Kontroly potrebujú efektívne riešenie situácie

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. apríla 2020) – V súvislosti so zavedením kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky a kontrol osôb v rámci prekračovania okresov v krajine na základe uznesenia vlády SR zo 6. apríla, hodnotí združenie ČESMAD Slovakia situáciu v rámci cestnej infraštruktúry Slovenska na základe kontinuálneho monitorovania ako vážnu....
 
Dopravcovia rázne odmietajú návrhy na spoplatnenie ciest II. a III. triedy

Dopravcovia rázne odmietajú návrhy na spoplatnenie ciest II. a III. triedy

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. apríla 2020) – Združenie ČESMAD Slovakia veľmi negatívne vníma koncepciu prípadného spoplatnenia všetkých ciest II. a III. triedy elektronickým mýtom. Tieto cesty majú dĺžku takmer 14 000 km a spolu s dnes spoplatnenými viac ako 2 300 km infraštruktúry a zvyškom ciest I. triedy by to znamenalo fakticky spoplatnenie celej...
 
Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Rada dnes prijala zásadnú reformu v odvetví cestnej dopravy EÚ, ktorá je známa ako balík opatrení v oblasti mobility. Novými pravidlami sa zlepšia pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa nimi zlepší účinnosť dodržiavania...
 
Víza do Ruskej federácie

Víza do Ruskej federácie

Oznamujeme záujemcom o vystavenie víz do Ruskej federácie, že nakoľko je ruské vízové centrum pre verejnosť od 16. marca 2020 uzavreté, budú sa žiadosti o víza podávať priamo na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, Maróthyho 3, 811 06 Bratislava. Z tohto dôvodu žiadame záujemcov, aby v elektronickom vízovom dotazníku uvádzali ako miesto...
 
Obmedzenie pohybu obyvateľstva

Obmedzenie pohybu obyvateľstva

Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod.  do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený. V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného...
 
Green lanes

Green lanes

Dnešným dňom sa začalo osádzanie dopravného značenia podľa oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“, tzv. „green lanes“. Policajný zbor upozorňuje, že v prípade vzniku rozsiahlych kolón bude uprednostňovať cezhraničnú medzinárodnú dopravu prevážajúcu najmä: - zdravotnícky materiál, liečivá a materiál na ich výrobu,- potraviny,- pohonné hmoty,- živé zvieratá a krmivo,- vstupné...
 
Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 3. apríla 2020) – S účinnosťou od 1. apríla 2020 dochádza k zmenám vo vedení združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Doterajší prezident združenia Pavol Jančovič na základe vlastného rozhodnutia na tejto pozícii končí a bude sa naďalej venovať aktívnej práci v prospech dopravcov v širšom vedení Prezídia združenia. V zmysle stanov združenia, funkciu prezidenta...
 
Situácia na hraničných priechodoch

Situácia na hraničných priechodoch

Aktualizácia1. apríla 2020 9.00 h.Znovuotvorenie hraničných priechodov s Maďarskom Prezídium Policajného zboru SR nás informovalo o zmenách na hraničných priechodoch s Maďarskom. Slovenský a maďarský minister vnútra sa dohodli na znovuotvorení štyroch hraničných priechodov pre nákladnú dopravu s účinnosťou od stredy 1. apríla 2020, avšak iba v obmedzenom režime. Hraničné priechody sú otvorené pre...