Aktuality

Maďarsko: kontroly na hrančných priechodch

Maďarsko: kontroly na hrančných priechodch

Od1.septembra 2008 sa bude intenzívnejšie dohliadať nakontrolu vozidiel.Tieto kontroly budú zamerané hlavne...
Zdroj: IRU, ECB
 
Slovinsko: Zmeny v zákazoch jázd

Slovinsko: Zmeny v zákazoch jázd

Chceme upozorniť na zmeny čo sa týka zákazov jázd v Slovinsku. Informácie...
Zdroj: IRU, ECB
 
Šahy: oprava vozovky

Šahy: oprava vozovky

KÚ pre CD a Pk v Nitre námoznámilo,že na ceste I/66 bude...
Zdroj: KÚ, CDPK Žilina
 
Handlová:uzávierka cesty

Handlová:uzávierka cesty

MÚHandlová naém oznámilo,že v dňoch od26.08.2008 – 29.08.2008 bude čiastočnáuzávierka ulice 1.mája...
Zdroj: BH Association of Transport&Communication
 
Nová Dubnica:uzávierka cesty

Nová Dubnica:uzávierka cesty

MÚNová Dubnica nám ohlásilo,že bude úplnáuzávierka miestnej komuniácie Mierove námestie vzastavanom území...
Zdroj: BH Association of Transport&Communication
 
Nitra:oprava vozovky

Nitra:oprava vozovky

KÚ pre CD a PK námoznámilo,že v od 28.08.2008 do 02.09.2008 v...
 
Copenhage/Frederiksberg:emisná zóna

Copenhage/Frederiksberg:emisná zóna

IDT Padborg na oznámilo,že od 1.septembra bude zavedenánová emisná zóna v mesteCopenhage/Frederiksberg....
Zdroj: IRU, ECB
 
Švajčiarsko:Simplon

Švajčiarsko:Simplon

ASTAG Švajčiarsko násinformovalo,že priechod Simplon bude uzavretý každývečer od 20.00 do 8.00...
Zdroj: IRU, ECB