Registrácia zamestnancov v Holandsku

Registrácia zamestnancov v Holandsku

Holandsko je ďalšou krajinou po Rakúsku, Nemecku a Francúzsku, ktorá od 1. marca 2020 zavádza elektronickú registráciu zamestnancov. Zodpovedným orgánom je Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti v Holandsku, ktoré celý systém vytvorilo.

Povinnosť hlásenia zamestnancov sa od marca bude týkať vodičov, ktorí na území Holandska vykonávajú kabotáž a vodičov, ktorí majú na tomto území nakládku alebo vykládku. Výnimka sa týka tranzitnej prepravy a podľa informácií, ktoré sú zverejnené na stránkach ministerstva, by sa povinnosť nemala týkať ani osobnej dopravy. Túto informáciu ešte preverujeme.

Holandské Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti vytvorilo špecializovanú stránku www.postedworkers.nl, kde je možné nájsť bližšie informácie a zároveň aj registráciu pre zamestnancov. Stránka je dostupná v holandskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Získali sme neoficiálnu informáciu, že pre uplatňovanie nových pravidiel pre ohlasovanie vyslania zamestnancov do Holandska bolo schválené šesťmesačné prechodné obdobie. K prechodnému obdobiu však aktuálne nemáme bližšie informácie. Kolegovia z holandského združenia to preverujú, a preto odporúčame registrovať vodičov v registračnom systéme, ktorý je možný nájsť na nasledujúcom odkaze: https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/?lang=en. Pre sektor dopravy systém umožňuje registráciu vodiča až na jeden rok.

V registračnom formulári je okrem iného potrebné uviesť kontaktnú osobu (podobne, ako to je v prípade Francúzska). Podľa získaných informácií však môže funkciu kontaktnej osoby zastávať aj vyslaný pracovník a to v prípade, že bude celú dobu vyslania k dispozícii na holandskom území pre podanie informácií pracovníkom inšpektorátu práce. Bližšie informácie k tejto záležitosti preverujeme, avšak bez reakcie z holandskej strany.


Posledná aktualizácia: 24. 02. 2020